ِطراحی -تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی

طراحی-تعمیر-نگهداری تاسیسات مکانیکی

روشهای رطوبت زنی و رطوبت گیری

در بسياري از مناطق فرآيندهاي معمول اين است كه در زمستان به علت كاهش رطوبت نسبي هوا در اثر گرم كردن هواي خارج ، عمل رطوبت زني انجام شود و در تابستان ضمن سرد كردن هواي مرطوب ، عمل رطوبت گيري نيز انجام شود . البته در حالتهاي مختلف بويژه در صنعت ممكن است نياز باشد فرآيندهاي رطوبت گرفتن حرارت دادن و يا سرد كردن و رطوبت زدن نيز انجام شود . مطالعه منحني رطوبي نيز نشان مي دهد كه در زمستان مقدار رطوبت (بخار آب) در هواي خارج پائين و بنابراين اغلب به فرآيند رطوبت زني نياز است . رطوبت زني و رطوبت گيري بايد با استفاده از سيستم كنترل رطوبت انجام شود . رطوبت زدن هوا به دو روش انجام مي شود :

1- پاشش آب با دماي بيش از دماي نقطه شبنم هوا از طريق افشانك ها به داخل هوا

2- تزريق بخار از طريق شبكه بخار به داخل هوا

رطوبت گرفتن هوا مي تواند به سه طريق انجام شود :

1- پاشش آب با دماي كمتر از دماي نقطه شبنم هوا به داخل هوا

2- عبور هوا از روي سطح يا داخل كويل با دماي كمتر از دماي نقطه شبنم هوا

3- عبور هوا از روي (داخل) اجسام جاذب آب (خشك كنهاي شيميايي) مانند آلومينيوم فعال شده ، سيليكاژن و اتيلن گليكول .

در تهويه مطبوع معمولا از روش دوم كه همراه با سرد كردن هوا است ، استفاده مي شود . فرآيند رطوبت زني بوسيله پاشش آب يك فرآيند بي دررو فرض مي شود (انتالپي ثابت) و معمولا آنرا سرمايش تبخيري مي نامند . در اين فرآيند هواي داخل دستگاه حرارت محسوس خود را به صورت گرماي نهان به بخار آب مي دهد و سرد مي شود .
+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت 1:43  توسط بهروز آقابیگی  | 

تاسیسات گرمایشی

واژه گرماتاب نام فارسی دستگاه (Radiant Heater) است. در این دستگاه گاز شهری (یا گاز مایع) توسط مشعل مخصوص، درون لوله ای با ضریب تشعشع زیاد می سوزد. حرارت ایجاد شده به امواج حرارتی مادون قرمز تبدیل شده و بوسیله سطوح منعکس کننده (Reflector) که به شکل ذوزنقه درقسمت بالای دستگاه قرار گرفته، به نقاط مورد نظر می تابد. این امواج بنابر خاصیت خود در اثر برخورد با اشیا به گرما تبدیل شده و احساس بسیار مطلوبی نظیر حرارت خورشید در انسان ایجاد می کند.

دانلود مقاله| 2 نظر

کويلهاي واحد گرمايش تجهيزات فن کويل در عمق و تعداد پره هاي مختلف و در دو نوع متفاوت تهيه مي شوند ، يکي نوع بخاري آن که يخ نمي زند و ديگري نوعي که لوله هاي کويل به شکل U خم شده اند . کويلهايي که لوله هايشان به شکل U خم شده را مي توان با آب داغ ، بخار و براي ترکيبهاي مختلف سطح لوله ، فضاي پره ها بکار برد تا از اين طريق بتوان در ازاء ، مقادير يکسان درجه حرارت هواي ورودي ، سرعت سطحي و فشار بخار يا آب داغ ، ازدياد درجه حرارتهاي متفاوتي را بدست آورد . معمولا مي توان کويلها گرمايش را قبل يا بعد از نصب کويلهاي سرمايش تعبيه نمود.

در طول فصول معتدله بايستي مناطقي که بوسيله واحدهاي چند ناحيه اي تهويه مي شوند، قادر باشند که با انجام گرمايش و سرمايش ، شرايط مورد نياز هر منطقه را بوجود آورند . چون در واحدهاي چند ناحيه اي ، کانال هواي برگشتي مناطق مشترک نمي باشد ناهمگوني درجه حرارت هوا يکي از مهمترين ملاحظات اينگونه واحدها است .

امکان دارد ناهمگوني موجود در هنگام عبور هوا از درون کويل گرمايش باعث گردد ، حرارت جذب بخشي از مناطق که نياز به گرم شدن دارند، نشود.

اگر تمام بخار قبل از رسيدن به انتهاي شبکه کويل تقطير مي شود ، امکان دارد بستن شير کنترل بخار باعث پيدايش ناهمگوني درجه حرارت گردد . بنابراين پيشنهاد مي شود در مواقعي که ممکن است منطقه اي احتياج به گرمايش داشته باشد، در کويلهاي گرمايش واحدهاي چند ناحيه اي از فشار بخار حداکثر استفاده شود.

به منظور دستيابي به افت فشارهاي يکسان در هنگامي که هوا از روي دو سطح انتقال حرارت متفاوت واحدهاي فن کويل چند ناحيه اي عبور مي کند، غالبا از صفحات توازن سوراخ دار استفاده مي شود. امکان دارد براي مهندس ضروري باشد چنين صفحاتي را انتخاب کند ، بخصوص در مواردي که نياز به کويل گرمايش است .


در سيستم حرارت مركزي كه با عنوان شوفاژ مطرح مي شود .در محلي به نام موتورخانه دستگاههايي از قبيل ديگ - مشعل- پمپ-و... نصب شده و حرارت به سيال واسطه كه ميتواند اب باشد منتقل گرديده سپس پمپ موجود در موتورخانه ابگرم را توسط لوله كشي به داخل اتاقها هدايت نموده و وارد رادياتورهاي مستقر در اتاق مي كند

.اين رادياتورها گرما را به اتاق منتقل كرده و در نتيجه دماي اب كاهش مي يابد .و آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و براي جذب مجدد گرما به داخل ديگ هدايت مي شود و بار ديگر اين سيكل و چرخه تكرار مي شود .

اصولا در سيستم حرارت مركزي كه از آبگرم استفاده مي شود .دماي خروجي اب از ديگ 180 درجه فارنهايت و دماي ورودي اب به داخل ديگ كه گرماي لازم را به اتاق منتقل كرده است . برابر 160 درجه فارنهايت در نظر گرفته مي شود .به عبارت ديگر اختلاف دماي ابگرم خروجي از ديگ و آب برگست داده شده از ساختمان برابر 20 درجه فارنهايت است .

نحوه گرم شدن اتاق توسط رادياتور به صورت جابجايي آزاد يا طبيعي ميباشد .هواي بالاي رادياتور معمولا به دليل گرم شدن سبك شده و به طرف بالا حركت ميكند .و هواي سرد طرف مقابل اتاق جايگزين آن مي شود .به همين ترتيب يك چرخش طبيعي در جريان هواي اتاق بوجود آمده و دماي تمامي نقاط اتاق بالا رفته و اتاق گرم مي شود .

رادياتور شوفاژ فاقد هرگونه موتور يا وسيله برقي است .پس نميتوان توسط راياتور شوفاژ دماي اتاق را كنترل كرد .ميزان رطوبت نسبي اتاق نيز قابل كنترل نمي باشد .اصولا وقتي هواي اتاق گرم مي شود .ميزان درصد رطوبت نسبي كاهش مي يابد .به عبارت ديگر رادياتور شوفاژ ميزان رطوبت نسبي اتاق را كاهش مي دهد .و بايستي توسط افزودن بخار به هواي اتاق ميزان رطوبت مورد نياز انسان را تامين نمود .

به طور كلي در زمستان فضاهايي كه كنترل دما و در صد رطوبت نسبي در آنها اهميت زيادي ندارد مي توان از رادياتور شوفاژ استفاده نمود .( هرچند دماي اتاق در سيستم رادياتوري به راحتي و به كمك كنترل كننده هاي الكتريكي و مكانيكي قابل كنترل است )

بهترين محل نصب رادياتور در زير پنجره يا كنار ديوارهاي خارجي است .علت اين است كه توسط رادياتور شوفاژ در فصل زمستان دائما گرما به اتاق افزوده مي شود .ولي دماي اتاق بالا نمي رود و اين دما ثابت مي ماند .چون بخش بيشتري از گرماي توليد شده تلف مي شود .

تلفات حرارتي از دو طريق انجام ميگيرد . يكي تلفات حرارتي ناشي از جداره ها از قبيل سقف- كف و ديوار و پنجره و... ديگري تلفات حرارتي ناشي از نفوذ هواي سرد از درزهاي پنجره مي باشد . به عبارت ديگر چه بخواهيم و نخواهيم اين تلفات حرارتي صورت مي گيرد . ما فقط ميتوانيم ميزان آن را كاهش دهيم ولي نميتوانيم آن را به طور كامل حذف نماييم . پس بهتر است رادياتور را در زير پنجره نصب كنيم تا مقداري از حرارت رادياتور صرف تلفات پنجره وجدارها شود .و بخشي كه باقي مي ماند اتاق را گرم كرده و دماي ان را در حدي مناسب نگه دارد .و بتوانيم در نزديكي پنجره از اتاق استفاده نماييم . اگر راياتور در خلاف ضلع پنجره نصب شود . به دليل سردي محيط اطراف پنجره استفاده از آن محيط خالي از اشكال نمي باشد .

پيشنهاد ديگري كه در اينجا مطرح است اين مي باشد . كه در حد امكان پنجره ها داراي شيشه دوبل يا دولايه باشند . استفاده از شيشه دوجداره علاوه بر اينكه سبب عايق صدا خواهد بود . همچنين ميزان ضريب انتقال حرارت شيشه را به حد نصف مي رساند .در نتيجه تلفات حرارتي كاهش مي يابد . و سبب صرفه جويي در مقدار پره هاي رادياتور مي شود .و در فصل زمستان از خيس شدن شيشه در سطح داخل اتاق جلوگيري ميكند . چون سطح شيشه در فصل زمستان يك لايه سرد است . در اثر تماس بخلر آب در داخل اتاق با آن در روي شيشه آب جاري مي شود . ولي وقتيكه شيشه دوجدار باشد . سطح داخلي آن گرم شده و ميعان در سطح شيشه اتاق نخواهد افتاد .

رادياتورهاي شوفاژ از نظر جنس به سه دسته تقسيم مي شوند . چدني -فولادي و الومينيومي خط توليد رادياتورهاي چدني به دليل پايين بودن راندمان حرارتي و بالا بودن وزن آنها برچيده شده و تقريبا منسوخ شده مي باشد .

در زیر نمای رادیاتور چدنی را می بینید :

این هم رادیاتور آلومنیومی با شیر ترموستاتیک :

این هم رادیاتور آلومنیومی روغنی :

این هم تصویر رادیاتور فولادی :

رادياتور آلومينيومي سبك تر زيباتر و ضريب هدايت حرارتي بالاتري نسبت به فولادي دارد .ولي از لحاظ قيمت گرانتر مي باشد .معمولا در فضاهايي كه رطوبت زياد دارد . مانند حمامها بايستي حتما از رادياتور آلومينيومي استفاده كرد .

پره رادياتورهاي فولادي به صورت يك بلوك غير قابل تفكيك توليد مي شوند . يعني در خارج از كارخانه نميتوان به آنها پره اضافه كرد و يا كم نمود .ولي در مورد رادياتورهاي آلومينيومي اين قابليت وجود دارد .

مبناي فروش رادياتورهاي آلومينيومي در بازار پره مي باشد . يعني قيمت به لزاي هر پره سنجيده مي شود .

+ نوشته شده در شنبه پنجم خرداد 1386ساعت 15:10 توسط مسعود | آرشیو نظرات

امروزه مهندساني كه براي صاحبان ساختمانها كار مي كنند در هنگام انتخاب ديگ هاي گرمايش آب تاسيسات ساختمانها گزينه هاي متنوعي را در اختيار دارند. اين گزينه ها انواع ديگ هاي قطعاتي چدني ، ديگ با لوله هاي فولادي اعم از لوله هاي آتش يا آب . ديگ با لوله هاي پره دار مسي و ديگ هاي چگالشي را در بر مي گيرد. تمام اين انواع مختلف امروزه در پروژه هاي ساخت و ساز بكار برده مي شوند.

با وجود اين همه تنوع انتخاب ، يك مالك و يا مهندس طراح تاسيسات ساختمان ممكن است با آخرين ويژگي هاي عرضه شده در طراحي ديگ ها آشنايي نداشته و يا نتواند براحتي با مدل هايي كه كاملا امتحان خود را در بازار پس نداده اند كنار بيايد. بسياري از مالكان و مهندسان با مدل هاي خاصي از ديگ ها آشنايي دارند و يا برنامه هاي نگهداري خود را حول نوع خاصي از ديگ ها طرح ريزي كرده اند. چه بسا اين گونه افراد براي پروژه هاي جديد و يا برنامه هاي اصلاح ديگ هاي موجودشان چيزي به نام تغيير مدل ديگ ها را به حساب هم نمي آورند.

ديگ فولادي يا مسي؟

هنگاميكه مهندسي شروع به فكر كردن در باره نوع ديگ جهت استفاده در پروژه خاصي مي كند ، نتيجه اي كه نهايتا حاصل مي شود انتخاب ديگ فولادي به جاي ديگ مسي است. با وجوديكه ديگ هاي قطعاتي چدني و ديگهايي كه مبدل هاي حرارتي فولاد ضد زنگ در آنها بكار رفته است هم اكنون در بازار موجود بوده و در برخي پروژها مورد استفاده قرار مي گيرند ، با اين حال انتخاب ديگ فولادي همچنان انتخاب برتر محسوب مي شود. درك تفاوت هاي طراحي ديگ با لوله هاي فولادي و ديگ با لوله هاي مسي از نظر كاربرد مناسب اين مدل ها در تاسيسات حائز اهميت است.

كاربرد ديگ هاي داراي لوله هاي فولادي مدتها قبل از ديگ هاي با لوله مسي شروع شده و محدوده تنوع مدلهاي آن بسيار وسيع تر مي باشد و انواع ديگ با لوله هاي آتش ، با لوله هاي آب ، با لوله هاي آب انعطافي (فلكس تيوب) و با لوله هاي آب مايل را در بر مي گيرد.در اكثر كاربردهاي گرمايش آب در تاسيسات تجاري استفاده از ديگ هاي داراي لوله هاي انعطافي و لوله هاي آب مايل نسبت ديگ هاي داراي لوله هاي آتش رايج تر است.

اكثر مدل هاي لوله انعطافي داراي 5 فوت مكعب سطح گرمايشهستند. زياد بودن مقدار سطح گرمايش تنها معيار برخي از مهندسان در انتخاب ديگ پروژه مي باشد. اما سنجش توان يك ديگ تنها بر اساس ميزان فوت مكعب سطح گرمايش امروزه ديگر يك نرم كاري قديمي محسوب مي شود. اين نوع سنجش سالها پيش، زماني كه ذغال سنگ و گازوئيل و مازوت سوخت اغلب ديگ ها بودند و وجود سطح گرمايش اضافي براي مقابله با رسوب گيري ناشي از اين سوخت ها اهميت زيادي داشت ابداع شده است ، معيار سنجش مذكور اين موضوع را كه آيا طراحي ديگ قادر به جذب يكنواخت حرارت در تمام سطح لوله ديگ مي باشد يا خير در نظر نمي گيرد.

ديگ هاي مسي در اواخر دهه 1940 ، پس از جنگ جهاني دوم به بازار آمدند. براي اكثر مهندسان سالها طول كشيده است تا ديگ هاي لوله مسي را بر ديگ هاي لوله فولادي ترجيح دهند. مهندسان تاسيسات بزرگ احساس مي كنند كه ديگ هاي لوله مسي تنها از نظر پايين بودن قيمت بهترين انتخاب براي موتورخانه محسوب مي شوند نه بهترين گزينه از جميع جهات.

ديگ هاي لوله مسي در حدود 25 تا 30 % از مدل هاي ديگ با لوله انعطافي ارزانترند. پايين تر بودن قيمت اوليه ديگ هاي لوله مسي بطور خودبخودي نزد تعدادي از مهندسان به معناي كمتر بودن قابل ملاحظه طول عمر ديگ تلقي شده است. اما بسياري ديگر نيز بر اين باورند كه ديگ هاي لوله مسي با لوله پره دار امروزه بهترين انتخاب براي ساختمانهاي تجاري مي باشد. پايين تر بودن قيمت اوليه و تقاضا براي راندمان هاي بالاتر ، انعطاف پذيري در انتخاب گزينه هاي تخليه دود احتراق ، و نياز به فضاي نصب كوچكتر سبب گرايش بازار به سمت ديگ هاي لوله مسي شده است.

دماي آب برگشتي :

در هنگام انتخاب و نصب هر نوع ديگ آب گرم در سيستم ، دماي آب برگشتي بايد در نظر گرفته شود. دماي برگشت آب گرم سيستم تهويه مطبوع كليد كاربرد هر نوع ديگي در سيستم محسوب مي شود. ديگ و آب گرم به يكديگر وابسته اند. البته اين نكته بديهي به نظر مي رسد. اما بروز اشكالات در سيستم و خرابي ديگ اغلب در مواردي رخ مي دهد كه ديگ استفاده شده با سيستم تهويه مطبوع سازگاري ندارد. راندمان ديگ به دماي آب برگشتي و بار ديگ بستگي دارد.

دماي آب برگشتي ديگ هاي غير چگالشي بايد بين 130 تا 140 درجه سانتيگراد باشد تا از تقطير گازهاي تنوره جلوگيري شود. تقطير باعث خرابي ديگ و كوتاه شدن عمر مفيد آن شده و به بروز اشكال در برنامه هاي نگهداري و تعميرات منجر مي شود. اگر طراحي سيستم به حد كافي بالا بودن درجه حرارت آب برگشتي را تا حدي كه از تقطير جلوگيري كند تضمين ننمايد ، ديگ هاي داراي لوله فولادي و يا مسي دچار خرابي مي شوند. در صورت پايين بودن دماي آب برگشتي بايستي نسبت به مواردي از قبيل سيستم هاي پمپاژ آب گرم ، ذوب كردن برف ، و تنظيم دريجه هواي خارج (outdoor air reset) توجه كافي مبذول گردد تا از بالاتر بودن دماي آب برگشتي نسبت به نقطه شبنم گازهاي تنوره اطمينان حاصل شود.

ديگ هاي چگالشي يك انتخاب عالي براي سيستم هاي پمپاژ منابع آب گرم مي باشند زيرا دماي آب برگشتي در اين سيستم ها از سيستم هاي ديگر كمتر است. دماي آب برگشتي در اين سيستم ها در حدود 60 درجه سانتيگراد است ، كه براي ديگ هاي چگالشي مطلوب است. راندمان ديگ هاي چگالشي با پايين آمدن دماي آب برگشتي بهبود مي يابد.

منحني هاي راندمان دليل مناسب نبودن ديگ هاي چگالشي براي سيستم هايي كه درجه حرارت آب برگشتي آنها بالاتر از 140 درجه است را نشان مي دهند. ديگ چگالشي در دماهاي بالاتر آب برگشتي به راندمان بالاي خود نمي رسد و سرمايه گذاري بيشتر نيز در اين مورد توجيهي ندارد. اما اگر يك راهبرد كنترل بار مبنا طراحي شود، بطوريكه ديگ هاي چگالشي قادر به تامين گرمايش مجدد با استفاده از مزيت بالاتر بودن دماي آب برگشتي در ايام تابستان بوده و ديگ هاي غير چگالشي نيز در ايام زمستان قادر به تامين دماي بالاتر آب باشند ، در اين صورت استفاده از ديگ هاي چگالشي كه قيمت اوليه بالاتري دارند ممكن است مقرون به صرفه باشد.

ظرفيت سيستم يكي از ملاحظات مهم در تصميم گيري براي انتخاب ديگ محسوب مي شود. محدوده سايز ديگ هاي با لوله فولادي از 400 تا 2100MBtuh را در بر مي گيرد. در مورد پروژه هاي بزرگ، استفاده از يك يا دو ديگ با لوله فولادي ممكن است عملي تر باشد تا بكارگيري يك مجموعه مركب از چندين ديگ با لوله مسي. در صورت استفاده از چندين ديگ لوله مسي، سيستم آب داغ بايد براي چيدمان پمپاژ اوليه- ثانويه طراحي شود.

اگر وجود گزينه هاي انعطاف پذير تخليه دود احتراق سيستم مورد نياز باشد بايد از ديگ لوله مسي استاندارد با راندمان بالاتر، يعني راندمان تقريبا 85% و حتي از ديگ چگالشي با راندمان 98% براي پروژه استفاده شود. در اينجا هم براي اطمينان خاطر از اينكه ديگ در سيستم آب گرم موتورخانه قادر به رسيدن به حداكثر راندمان خود مي باشد تحليل دقيق شرايط سيستم مورد نياز است. ديگ هاي چگالشي بايد در طراحي سيستم هايي گنجانده شوند كه تقطير در آنها صورت مي گيرد، و ديگ هاي غير چگالشي نيز بايد در سيستم هايي كه دماي آب برگشتي آنها زياد است استفاده شوند.

فضاي نصب مورد نياز ديگ هاي با لوله مسي كمتر از فضاي مورد نياز ديگ هاي لوله فولادي است. بنابراين اگر فضاي مكانيكي موجود براي نصب ديگ محدود باشد انتخاب ديگ با لوله مسي مطلوبتر خواهد بود. چندين طرح مختلف چيدمان ديگ بايد مورد ارزيابي قرار داده شود تا مشخص شود كه كدام چيدمان ديگ به حداقل فضاي نصب نياز دارد.

براي تصميم گيري در مورد انتخاب نوع ديگ ، مهارت كاركنان تعميرات و نگهداري بايد مد نظر قرار داده شود. همچنين وجود نمايندگي محلي سازنده ديگ نيز حائز اهميت مي باشد. ساده بودن طراحي سيستم كليد توانايي كاركنان تعميرات و نگهداري براي فهم و نگهداري صحيح ديگ مي باشد. تصفيه شيميايي آب براي موفقيت عملكرد ديگ ها و سيستم هاي آب گرم از اهميت حياتي برخوردار است. ورود آب جبراني خام به سيستم بايستي از لحاظ سختي اندازه گيري شود تا از صحيح بودن تصفيه آب اطمينان حاصل شده و اپراتور از طريق سيستم هشدار دهنده از نشتي هاي اضافي سيستم مطلع گردد. تصفيه نامناسب آب يكي از علت هاي اصلي خرابي ديگ ها است. دبي جريان آب گرچه براي تمام ديگ ها مهم است اما براي ديگ هاي لوله مسي از اهميت ويژه اي برخوردار است. ديگ نبايد بدون دبي جريان آب كار كند و بدين منظور بايد از ادوات كنترلي لازم استفاده شود.

ديگ هاي بزرگ با لوله فولادي معمولا به سيستم كنترل خودكار تعديل كننده مشعل مجهزند. ديگ هاي كوچك لوله مسي عموما داراي سيستم كنترل 2 تا 4 مرحله اي هستند. در مورد سيستم هاي مركبي كه از چند ديگ لوله مسي تشكيل شده اند ، نوعا بايد از كنترل كننده خودكار توالي عمليات استفاده شود تا قابليت بي بار كردن خودكار مورد نياز سيستم را تامين كند.

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت 1:35  توسط بهروز آقابیگی  | 

سیستم آبیاری

 آبياري تحـــت فشـــار :

 

بطور كلي به هرروش آبياري كه درآن آب با فشاري بيش از يك اتمسفر ( فشار نسبي ) در سطح اراضي بوسيله لوله توزيع شود آبياري تحت فشار گفته مي شود . در يك نوع تقسيم بندي ساده ، روشهاي آبياري به دو نوع آبياري ثقلي و آبياري تحت فشار تقسيم خواهد شد .

آبياري تحت فشار نيز به دو نوع آبياري باراني و آبياري قطره اي قابل تفكيك است .

 

 الف ـ آبياري باراني :

 

 آبياري باراني روشي است كه آب با فشاري بيش از يك اتمسفر در درون لوله هايي جريان پيدا كرده ودرروي گياه به صورت باران توسط نازلهايي كه به آب پاش معروفند پاشيده مي شود.

آبياري باراني يكي از روشهاي نوين آبياري در جهان به شمار مي رود كه استفاده از آن در 40 سال اخير بيشتر متداول شده است . بطور كلي مي توان گفت كه آبياري باراني از زماني كه لوله هاي سبك با اتصالات سريع و آسان به بازار عرضه شد ، توسعه يافته است .

در اين روش آب با سرعتي مساوي و يا كمتر از نفوذ پذيري خاك ، به صورت باران بر سطح زمين پخش مي شود تا خاك فرصت نفوذ پيدا كند . چنانچه شدت بارش بيش از سرعت نفوذ باشد در سطح مزرعه رواناب ايجاد شده و راندمان آبياري كم خواهد شد .

به طور كلي آبياري به روش باراني رادر اغلب شرايط مانند مناطق شيبدار ، خاكهاي سبك ، سنگين و شرايطي كه آبياري به طريق ثقلي امكان پذير نيست ، مي توان اجرا نمود .

 

 

 مزايا و معايب آبياري باراني :

 

هر نوع روش آبياري داراي يك سري معايب و مزايايي است كه بادرنظر گرفتن مجموعه اين معايب و مزايا بايد اقدام به انتخاب و طراحي روش آبياري نمود .

 

 الف - تواناييها و مزايا :

 

 ـ حذف عمليات تسطيح و كاهش هزينه هاي آماده سازي اراضي

 ـ تهويه خاك به راحتي انجام مي شود .

 ـ مبارزه با يخبندان ، آفات و انگل ها ميسر است .

 ـ هزينه نيروي كارگري در مقايسه با روشهاي آبياري سطحي كمتر است .

 ـ تلفات بصورت رواناب و فرسايش خاك در اين روش به حداقل مي رسد .

 ـ راندمان آبياري در مقايسه با روشهاي سنتي بيشتر است .

 ـ بازده محصولات آبياري باراني در اغلب موارد بيشتر از آبياري سطحي است .

 ـ زمين كمتري براي مسير انتقال آب هدر مي رود .

 ـ امكان آبياري در اراضي كم عمق وجود دارد .

 ـ در اغلب محصولات آبياري باراني باعث افزايش رشد مي شود .

 ـ امكان آبياري در اغلب خاكها وجود دارد .

 ـ امكان آبياري در اراضي شيبدار وجود دارد .

 ـ امكان آبياري در اغلب شرايط آب و هوايي وجود دارد .

 

 

  ب ـ معايب آبياري بارانــي :

 

 ـ در صورت وجود باد يكنواختي توزيع كاهش مي يابد .

 ـ كمبود توان فني در مناطق دورافتاده وجود دارد .

 ـ شدت تبخير در مناطق گرم و خشك زياد بوده لذا تلفات در اين مناطق زياداست .

 ـ در مناطقي كه باد شديد است تلفات آب زياد است .

 ـ به دليل خسارت زدن به برگ محصولات، در اين روش استفاده از آبهاي با كيفيت پايين ممكن نيست .

 

      شرايطي كه آبياري باراني توصيه مي شود :

 

     ـــ    براي آبياري گياهاني كه داراي ريشه كم عمق هستند .

 ـــ در اراضي با شيب زياد و با عمق كم خاك زراعي

 ـــ در اراضي با نفوذ پذيري زياد

     ـــ در مورد محصولاتي كه بصورت متراكم كشت مي شوند .

 

ب ـ آبياري قطــره اي :

آبياري قطره اي عبارتست از پخش آرام آب بر سطح خاك يا زير خاك به صورت قطرات مجزا يا پيوسته ويا بصورت اسپري ريز با فشار كم ،به وسيله قطره چكان هايي كه در طول خط انتقال قرار دارند .

 

 

محاسن و معايب آبياري قطره اي :

 

 آبياري قطره اي به دليل اعمال عمق آبياري كم وقابل تنظيم يكي از روشهاي مفيد آبياري مي باشد . مهمترين مزيت اين روش صرفه جويي در ميزان آب و هزينه ها است .

سيستم آبياري قطره اي در مقايسه با ساير روشهاي آبياري و خصوصا آبياري سطحي به آب كمتري نياز دارد . همچنين تلفات آب در اين روش نسبتا پايين و كم است . هزينه كارگري در مقايسه با ساير روشها به مراتب كم خواهد بود .

با بهره برداري مناسب و آبياري موضعي ، دراين روش رشد علفهاي هرز به حداقل رسيده و انتقال بذر وجود نخواهد داشت . استفاده راحت از كودها يكي ديگر از مزاياي آبياري قطره اي مي باشد . در آبياري قطره اي بدليل استفاده مكرراز آب و بالا نگهداشتن رطوبت خاك غلظت نمك هاي محلول خاك كم شده و مي توان با آب شور آبياري نمود . آبياري باغات موجود دراراضي با توپو گرافي نا مناسب نيز با اين روش امكان پذير است .

يكي از معايب مهم اين روش علاوه بر هزينه زياد ، گرفتگي قطره چكانها ميباشد.بدليل فرم توزيع رطوبت ( پيازرطوبتي ) خاص اين روش نمكها در سطح خاك تجمع يافته و امكان خطر براي گياهان وجود خواهد داشت .

 

انواع روشهاي آبياري قطـــره اي :

 

بر اســاس نوع گسـيلنده يا قطره چكان ميتوان آبيـاري قطره اي را به شـرح ذيـــل تقســيم بندي نمود :

 

    آبياري قطره اي دريپ :

 در اين روش آب توسط قطره چكانهايي كه در كناردرخت قرار دارند به سطح خاك منتقل ميشود .قطره چكانها معمولا روي لوله فرعي و يا داخل لوله فرعي با فاصله مشخص قرار ميگيرد . دبي اين گونه قطره چكانها معمولا بين 2 تا 8 ليتر در ساعت متغير است .

   آبياري زيرزميني با لوله هاي تراوا :

  در اين روش آب توسط لوله هايي كه خاصيت تراوش دارند در كنار ريشه قرار ميگيرند و توسط نيروي ماتريك خاك آب ازلوله به سمت خاك كشيده ميشود .

 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت 1:27  توسط بهروز آقابیگی  | 

تاسیسات بیمارستانی


مقدمه

اهميت و حساسيت بحث تهويه مطبوع در بيمارستان سبب شده است که طراحي تاسيسات مکانيکي آن را از پيچيدگي خاصي برخوردار باشد . در نتيجه دقت در محاسبات و رعايت اصول استانداردهاي بين المللي که در مورد بيمارستانها وضع شده است بايستي دقيقا مد نظر تاسيسات باشد، از طرفي بحث درمان بيمار در کنار ايجاد شرايط آسايش انسانها نيز از نکات اساسي تهويه مطبوع در بيمارستان است .

1- تهويه مطبوع

تمامي فضاهاي يک بيمارستان اعم از اتاقهاي عمل ، جراحي ، ريکاوري ، بخش هاي بستري ، آزمايشگاهها و ... نياز به گرمايش در زمستان و سرمايش در تابستان را دارند . دما و درصد رطوبت و نياز هواي تازه در بعضي از فضاها داراي اهميت زيادي است و در بعضي ديگر از فضاها داراي اهميت خاصي نيست . براي آشنايي با نحوه طراحي و انتخاب سيستم هاي مناسب تهويه مطبوع در بيمارستان ابتدا بايستي با مباني طرح آشنا شويم .

1-1 شرايط طرح خارج

 براي شهري که قرار است بيمارستان در آن احداث گردد بايستي اطلاعات لازم در مورد دماي خشک و مرطوب هوا در فصلهاي تابستان و زمستان را از آمار اداره هواشناسي کسب نموده و بر اساس معيارهاي آماري دمائي براي زمستان و همچنين براي تابستان براي آن شهر تعيين نمود.

شايان ذکر است که يکي از روشهاي آماري معيار 97 (1/2) درصد براي زمستان و 2(1/2) درصد براي تابستان است .

براي مثال در زمستان طرح خارج را براي مشهد 85 , 14F درصد رطوبت در نظر مي گيرنند . يعني 97(1/2) درصد زمانهاي فصل زمستان دما از اين عدد بالاتر است و همچنين در تابستان طرح خارج مشهد داراي دماي خشک 96F و دماي رطوبت 67 F يعني فقط 2(1/2) درصد کل زمانهاي فصل تابستان دما از اين عدد بالاتر است .

2-1 شرائط طرح داخل

تحقيقات پزشکي نشان داده شده است که کنترل دما و رطوبت و استفاده از تهويه مطبوع براي معالجه و درمان بيماران بسيار موثر و مفيد است . براي مثال تامين محيط گرم براي مدت نسبتا طولاني سبب بهبود بيماران مبتلا به روماتيسم مي گردد .

همچنين در بيماران قلبي که سيرکولاسيون خون جهت دفع حرارت از بدن به خوبي عمل نمي کند، توصيه مي شود ، در شرائط آب و هوايي مناسب که سبب دفع حرارت از بدن توسط تشعشع و تبخير مي گردد ، قرار گيرند .

تمامي موارد فوق بيانگر اين مطلب است که بحث تهويه مطبوع در بيمارستان علاوه بر ايجاد آسايش انسان هدف درمان را نيز دنبال مي کند . همچنين فرق عمده سيستمهاي تهويه بقيه ساختمانها با بيمارستان اين است که شرايط طرح داخل بايستي شرائط تميز و عاري از عفونت و آلودگي باشد . براي رسيدن به اين هدف بايستي مسير حرکت هوا در تمامي فضاها تحت کنترل باشد .

فيلتراسيون هوا و خارج نمودن هواي محيط هاي کثيف و بودار نيز از وظايف طراحان تاسيسات بيمارستان است .

معمولا حساسيت موارد فوق در بيمارستان هايي که داراي بخش سوختگي هستند بيشتر است ، سوختگي سبب ايجاد ضعف شديدي در بدن مي شود . بدين جهت در موارد زياد عفونت باعث مرگ و مير اين بيماران مي گردد و بايستي با رعايت اصول کنترل مسير هوا از توزيع آلودگي و عفونت جلوگيري نمود.

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت 1:9  توسط بهروز آقابیگی  | 

-مبدلهاي حرارتي با كندانس خروجي تحت فشار-یونیت هیتر و کویل بخار

همانطور كه خوانندگان عزيز مستحضر هستند، تله هاي بخار داراي انواع مختلفي بوده كه با توجه به محل نصب و وضعيت تخليه كندانس و فشار و دماي كاري انتخاب و استفاده ميگردند. در اين مقاله با تعريف كاربردهاي متداول تجهيزات حرارتي در صنعت به تله بخار مناسب جهت اين كاربرد اشاره خواهد شد.

 

- مبدلهاي حرارتي با كندانس خروجي اتمسفريك:
تله هاي مورد استفاده در مبدلهاي حرارتي بايد قادر به تخليه كندانس بارهاي بسيار زياد  تا بارهاي     كم باشند و همچنين بتوانند هوا را به سرعت تخليه نمايند. تله‏هاي بخار Float & Thrmostatic براي اين منظور ايده آل بوده و با نصب در خروجي مبدل حرارتي قادر به تخليه كندانس به مخزن با فشار اتمسفر يك و يا خط كندانس با فشار پائين مي باشند. (مدلهاي FT14,43, …كارخانه Spirax Sarco (در اكثر مبدلهاي حرارتي كه دماي سيال ثانويه توسط شير كنترل بخار، كنترل ميگردد، در بسياري از مواقع امكان بسته شدن شير كنترل وجود خواهد داشت و در نتيجه فشار بخار ورودي به مبدل حرارتي تا حد زير اتمسفر پايين خواهد آمد. در چنين شرايطي فشار بخار قادر به تخليه كندانس از طريق تله بخار نخواهد بود و خلاء ايجاد شده در مبدل حرارتي و فشار بيشتر خط كندانس   باعث برگشت كندانس و پرشدن مبدل حرارتي   از آب خواهد گشت .  اين پديده كه     اصطلاحاً به Stall معروف است باعث ايجاد ضربه چكش، كنترل ضعيف دما ,   خوردگي و مسائل ديگر در داخل مبدل حرارتي خواهد شد . (شكل 1 ) .
به منظور جلوگيري از اين پديده , در مبدلهاي حرارتي كوچك كه به فشار اتمسفر يك تخليه مي شوند، يك راه حل ساده استفاده از شير خلاء شكن در ورودي بخار به مبل حرارتي مي باشد. در صورت افت فشار و ايجاد خلاء در ورودي مبدل حرارتي، شير خلاء شكن باز شده و مقداري هوا را وارد سيستم خواهد كرد   و اجازه تخليه كندانس از داخل تله بخار را خواهد داد. تله بخار بايد به نحوي اندازه‏گيري شود كه اجازه تخليه كندانس در شرايط Stall را بدهد.   (در نظر گرفتن ضريب اطمينان 2-3 برابر در محاسبه ظرفيت كندانس). لوله خروجي از تله بخار بايد مستقيم   و با شيب به طرف پايين اجرا گردد تا از امكان ايجاد فشار برگشتي جلو گيري شود. 

شكل 1 : مبدل حرارتي با كندانس اتمسفريك

  

-مبدلهاي حرارتي   با كندانس خروجي تحت فشار:
در سايتهاي بزرگ بخار غالباً ترجيح داده ميشود كه از ورود هوا به سيستم جلوگيري شود و در نتيجه استفاده از شير خلاء شكن مجاز نميباشد. ضمناً در بسياري موقع كندانس خروجي   تله بخار بايد به ارتفاع بالاتر منتقل گردد و يا به هر علتي امكان ايجاد فشار برگشتي وجود دارد. در اين حالت بايد از سيستم پمپ  تله استفاده گردد. (شكل 2). در صورت وجود اختلاف فشار كافي درطرفين اين قطعه ,دستگاه     مانند تله بخار عمل كرده و كندانس را تخليه خواهد نمود و در صورت عدم وجود اختلاف فشار لازم , دستگاه مانند يك پمپ مكانيكي عمل كرده و كندانس را به ارتفاع لازم تخليه مي نمايد. اين وسيله خصوصا در مواقعي كه فضاي نصب زير مبدل حرارتي كوچك ميباشد كاملاً مناسب است.(مدل APT14   شركت Spirax Sarco )


 

شكل 2 : مبدل حرارتي با كندانس تحت فشار

 

با استفاده از دستگاه پمپ تراپ، اطمينان كامل از تخليه كندانس تحت هر شرايطي حاصل ميگردد و در نتيجه بازده سيستم نيز حداكثر بوده و از مشكلات مذكور نيز جلوگيري ميشود .   از اين سيستم در خروجي كويل هوارسانهاي   بخار نيز به بهترين وجه   ميتوان استفاده نمود. در صورتي كه كندانس حاصله بسيار زياد باشد، اين دستگاه ميتواند با پمپ و تله بخار مكانيكي جدا گانه جايگزين گردد و كل مجموعه بصورت يك پكيج كامل با شير آلات مربوطه و مخزن ذخيره كندانس ارائه گردد .   اين سيستم در شماره 52 مجله صنعت تاسيسات كاملاً توضيح داده شده است وبه پكيج كامل پمپ كندانس مكانيكي   معروف است. (مدل   MFP-14     ساخت شركت Spirax Sarco )
- گرم كننده هاي تشعشعي و استريپها‌ Radiant Panels and strips :
گرماي خروجي اين تجهيزات با دماي پره هاي نصب شده در آنها ارتباط مستقيم دارد و در نتيجه بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا كندانس سريعاً از سيستم خارج گردد تا بتوان به دماي ماكزيمم دست پيدا كرد .  بهترين نوع تله در اين تجهيزات     نيز تله بخار از نوع Float & Thermostatic مي باشدكه قادر به تخليه سريع كندانس و هوا     مي باشد. (شكل 3) همچنين تله هاي بخار Inverted Buckt و يا Thermodynamic نيز ميتوانند به عنوان جايگزين استفاده شوند كه در اين صورت   شير تخليه هوا نيز ممكن است لازم باشد. 

- رادياتورهاي بخار Steam Radiator   
در مورد رادياتورهاي بخار استاندارد كه معمولاً با فشار بخار زير 2 bar g كار مي نمايند ،   تله بخار ترموستاتيك Ballanced Pressute Thermostaic) ) ميتواند بهترين انتخاب معرفي شود . (مشابه مدل BPT13   كارخانه Spirax Sarco  ) .     بعلت جمع شدن ذرات و ناخالصي ‏ها در قسمت زيرين رادياتور و در صورت تميزكردن و سرويس آن، احتياجي به استفاده از صافي در ورودي تله بخار نخواهدبود        ولي ترجيحاً ميتوان از تله بخار و صافي مشترك نيز استفاده كرد. (شكل 4) با استفاده از تله هاي بخار ترموستاتيك، از  انتقال حرارت كامل بخار و يا كندانس و استفاده حداكثر از دماي آنها     اطمينان حاصل شده كه در افزايش راندمان سيستم مؤثر ميباشد.

 

شكل 3 : رادياتورهاي بخار  

- فن كويلهاي بخار:‌
اگر چه اين  گرم كننده‏ها بعلت كويل كوچك  داراي فضاي نسبتا كمي از بخار مي باشند و بنابراين بايد   اجازه انباشته شدن كندانس در داخل كويل بخار داده  نشود ,     با اين وجود فاكتورهاي طراحي و نصب   نياز به استفاده از سيستم مرتب  كوچكي را طلب مي نمايد . لذا تله بخار كوچك و با متعلقات كمتر مشابه مدلهاي   ترموستاتيكي مي تواند اين امكان را فراهم نمايد. با استفاده از نحوه انشعاب كندانس خروجي   نشان داده شده در شكل   5 ( از بالاي فن كويل)     و فراهم كردن فضاي كافي قبل از تله جهت سرد شدن كندانس مي توان از ماكزيمم   طول ممكن بعنوان Cooling leg استفاده كرد  و تله     بخار ترموستاتيك را بكار برد. با اين حال در فن كويلهاي بزرگتربا كندانس بيشتر     كه فضاي بخار بايد همواره عاري از كندانس و هوا باشد، استفاده از   تله بخار                 Float & Thermostatic مناسبتر است به شرطي كه فضاي نصب اين نوع تله موجود باشد.


شكل 4: فن كويل بخار   

-يونيت هيترهاي بخار : Unit heaters and air heater batteries 
يونيت هيترها و باتريهاي گرم كننده هوا ميزان زيادي از كندانس را توليد ميكنند و ضمناً داراي فضاي بخار   نسبتا كوچكي مي باشند و از طرفي چون معمولا در فضاهاي بزرگ با درجه حرارتهاي كمتر نصب مي شوند , امكان سرد شدن سريعتري را دارا مي باشند.  هرگونه جمع شدن كندانس     در كويل بخار باعث افت شديد دما و وزش هواي سرد خواهد شد و نيز ممكن است صدماتي   را نيز به يونيت هيتر وارد آورد.   بنابراين تله بخار Float & Thermostatic كه در نزديكترين فاصله به خروجي اين دستگاهها وصل مي شوند بهترين انتخاب مي باشد. هرگونه تبديل در لوله كندانس خروجي بايد با استفاده از تبديل نوع eccentric با قسمت زيرين صاف انجام گردد تا از برگشت كندانس به داخل كوئل جلوگيري شود. در جائي كه تعدادي يونيت هيتر در مسير جريان هوا با هم سري مي گردند, ميزان كندانس در بخشهاي اوليه بيشتر و در يونيتهاي هيترهاي آخري كمتر خواهد بود و مناسب است كه هر يونيت هيتر با تله بخار جداگانه تخليه گردد. (شكل 5)


 
 

  

 

شكل5: يونيت هيتر  بخار          

تله بخار جايگزين در يونيت هيترهاي بخار از نوع Inverted bucket  مي باشد     (مدل هاي HM و سري 200   كارخانه Spirax Sarco   )كه در اين صورت نصب شير تخليه هواي موازي با تله بخار لازم است . 
در صورت استفاده از فشارهاي بالاتر بخار در يونيت هيترهاي سري، ميتوان از جمع كردن كندانس و هدايت آن به ظرف فلاش بخار (Flash Vessel) استفاده نمود و بخار فلاش شده را مجدداً به يونيت هيترها رسانيد تا صرفه جويي در انرژي حاصل گردد. در صورت وجود سيستم كنترل دما در اين تجهيزات كه ممكن است به پديده Stall   منجر شود, استفاده از شير خلاء شكن در لوله بين شير كنترل و كويل بخار مفيد واقع خواهد بود. لوله كشي كندانس بايد با شيب به طرف مخزن كندانس اتمسفر يك صورت گير د و فراموش نشود كه تله هاي بخار يا فرض ايجاد شرايط Stall اندازه گذاري شوند.

- لوله هاي گرم كننده  (Overhead Pipe coils) :
لوله هاي طولاني بخار كه به منظور گرمايش بكار ميروند مانند خشك كننده‏هاي صنعتي، بايد به درستي اجرا گردند، زيرا نصب غير صحيح آنها باعث ايجاد ضربه چكش ,   كاهش انتقال حرارت و كنترل ضعيف دما خواهد شد. نصب تله بخار Float & Thermostatic بهترين انتخاب و در غير اين صورت استفاده از تله هاي بخار Inverted Bucket همراه با شير هواگير و يا تله هاي ترموستاتيك نيز بعنوان انتخابهاي جايگزين عملي  ميباشد.    

 

 

+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت 0:59  توسط بهروز آقابیگی  | 

مقایسه تله های بخار

مقايسه ايستگاه هاي تله بخار فشرده با ايستگاه هاي تله بخار متداول
تله بخار! نام آشنايي در سيستم هاي بخار و كندانس كه تمامي مجتمع هاي صنعتي ، غير صنعتي و نفت و گاز و
پترو شيمي با آن سرو كار دارند.
تله بخار ، همان شير اتوماتيكي كه در مسير خروجي مصرف كننده هاي بخار ، خطوط اصلي توزيع بخار نصب
مي گردد تا هوا و كندانس را از سيستم توزيع بخار جدا نموده و مانع از افت حرارتي سيستم و انتقال حرارت
گردد.
تله بخارهايي كه امروزه در دنيا ساخته مي شوند و به دست مصرف كننده ها ميرسد از لحاظ نحوه عملكرد و نوع
آن كاملاً شناخته شده مي باشند.
هايي كه امروزه براي موارد مختلف استفاده مي گردند يا از خانواده تله هاي بخار مكانيكي Steam Trap
و يا از خانواده تله هاي بخار Inverted Bucket وBall Float and Thermostatic هستند مانند
Balanced و در نهايت از خانواده تله هاي بخار ترموستاتيك Thermodynamic Type ترموديناميك مي باشند
( ميباشند.( شكل 1 Bimetallic Type و Pressure Type
Spirax Sarco شكل 1: نماي برش خورده تله هاي بخارشركت
و جود تله بخار در خروجي مصرف كننده ها و يا مواردي كه در مسير جريان بخار قرار دارند اين اطمينان خاطر را ايجاد مي كند كه با خروج
كندانس از سيستم، ديگر مشكلاتي همچون ضربات چكش ، خوردگي ، افت حرارتي و . . . را نخواهيم داشت اما اين امر زماني مهيا ميگردد كه از
نحوه عملكرد تله بخار اطمينان خاطر بعمل آيد.
معمولاً براي داشتن يك تله بخار با راندمان بالا و طول عمر زياد وجود يك ايستگاه الزامي مي باشد . ايستگاههاي تله بخار در واقع همان
سيستمي مي باشد كه امروزه در اكثر كارخانجات ، مراكز مسكوني و مجتمع هاي نفت و گاز و پتروشيمي مشاهده مي گردد.
همانطور كه خوانندگان محترم مستحضر مي باشند براي داشتن يك ايستگاه ساده تله بخار قائدتاً داشتن دو عدد شير قطع و وصل در طرفين
كه معمولاً در زمان تعمير و By Pass ايستگاه به عنوان شيرهاي آب بندي كننده ايستگاه ( 1)و ( 2) ، يك عدد شير قطع و وصل به عنوان مسير
( مي باشد مورد استفاده قرار مي گيرد.( 3 Fail Close نگهداري و يا در مواردي كه تله بخار در وضعيت
[ گروه پايدار ايده [ 2

و بعضاٌ در برخي از ايستگاههاي تله بخار به منظور عمل تست و بازرسي تله هاي بخار از شيرهاي قطع و وصل
( در قبل و بعد از تله بخار استفاده مي گردد.( 4) و ( 5
( به انضمام يك عدد تله بخار كه در ميان شيرهاي قطع و وصل ايستگاه قرار گرفته است. ( شكل 2
شكل 2: ايستگاه متداول تله بخار
اگرچه وجود اين وضعيت مشخصات يك ايستگاه تله بخار را مهيا مي كند اما در بسياري از موارد حتي يك صافي در قبل از تله بخار ، يك
( سايت گلاس جهت تست تله بخار و يا شير يكطرفه در بعد از تله بخار به ايستگاه اضافه مي گردد.( شكل 3
شكل 3: نمايي از يك ايستگاه كامل متداول تله بخار
اما مسئله بسيار مهم كه امروزه به آن توجه بسياري مي گردد آن است كه اين ايستگاه ها كه به خود عنوان ايستگاه هاي متداول را گرفته است
داراي مشكلات زيادي مي باشد .
از جمله آن مي توان به افزايش وزن يك ايستگاه با توجه به تجهيزات گوناگون آن و در ثاني با افزايش تجهيزات مورد نياز ايستگاه كه به نوع تله
بخار آن بستگي دارد كه منجر به افزايش طول ايستگاه تله بخار ميگردد اشاره نمود و همچنين افزايش هزينه تعميرات و نگهداري ، زمان نصب و
راه اندازي و . . . افزايش مي يابد.
نكته قابل توجه آنكه رعايت استاندارد خط و اتصالات در ايستگاه تله بخار هاي متداول بسيار حائز اهميت مي باشد و معمولاً به علت ضعف در
سيستم تعميرات و نگهداري مشاهده مي گردد شيرهاي قطع و وصل از استانداردهاي مختلف مي باشند و يا آنكه در برخي از ايستگاهها از
اتصالات مختلف ( دنده اي ، فلنجي ، جوشي ) استفاده مي گردد.
600mm minimum
Bypass Upstream vent Downstream
vent / test
Upstream isolation Downstream isolation
1 2
3 4 5
Isolation
valve
Strainer Spiratec
Chamber
Ball Float
Steam Trap
Lift Check
Valve
[
اين امر در بسياري از موارد بسته به نوع اتصال تله بخار مشاهده مي گردد به عنوان مثال تله بخار با استاندارد دنده
اي كه به طرفين آن فلنج ج وش داده مي شود تا بر روي ايستگاه فلنجي نصب گردد .
اما امروزه كليه مصرف كنندگان و مشتريان تله هاي بخار به دنبال سيستمي مي باشند كه به عنوان جايگزين
ايستگاه تله هاي بخار متداول اولاً داراي هزينه كمتري باشد و در ثاني جا و فضاي كمتري براي نصب اشغال كند
و در نهايت نياز به حداقل تعميرات و نگهداري داشته باشد.
همچنين بتوان در اين راستا از جنس بدنه اي استفاده كرد تا طول عمر ايستگاه تله بخار افزايش يابد.
اشاره نمود. Spirax Sarco در اين راستا مي توان به ايستگاههاي فشرده تله بخار ساخت شركت
(Quick Fit Compact Steam Trapping): ايستگاه هاي فشرده تله بخار
اين مدل از ايستگاه ها كه كاملاً پيش ساخته مي باشند به عنوان جايگزين ايستگاه هاي متداول تله بخار مطرح
ميگردند.
نسل جديد ايستگاه هاي تله بخار با توجه به مزيت هاي بسياري دارد كه پاسخگوي نيازهاي متقاضيان مي باشد.
به طوركل ايستگاه تله بخارهاي فشرده به پكيجي اتلاق مي گردد كه داراي يك يا دو شير قطع و وصل ، يك مسير باي پس و دو مسير تخليه در
قبل و بعد از تله بخار باشد با توجه به اين نكته كه تله بخاري كه برروي اين پكيج ، تنها توسط دو عدد پيچ ساده متصل مي گردد از نسل جديد
از UFT,UBPT,UIB,UTD كه از همان خانواده اصلي تله بخار مي باشد كه با عنوان Universal Steam Trap تله هاي بخار يعني
( ارائه مي گردد. ( شكل 4 Spirax Sarco شركت
Spirax Sarco شكل 4: نمونه تله هاي بخار با استفاده اتصال از كناره شركت
از مزاياي ايستگاه هاي فشرده كه بسيار حائز اهميت مي باشد مي توان به فضاي بسيار كمي اشاره نمود كه اين ايستگاه اشغال مي كند به عنوان
mm 600 اشغال مي كند در صورتي كه ايستگاه تله هاي بخار فشرده فضاي mm مثال يك ايستگاه متداول تله بخار حداقل فضايي در حدود
125 را بيشتر اشغال نمي كند.
در ايستگاه هاي متداول تله هاي بخار حداقل 21 نقطه بايد دنده زني يا جوش كاري گردد ، زماني در حدود 4 ساعت طول مي كشد تا اين
13/5 خواهد داشت با توجه به kg ايستگاه نصب گردد . 2 ساعت زمان نياز مي باشد تا تله بخار جايگزين گردد و اين ايستگاه وزني در حدود
اين نكته كه احتمال نشتي بخار در 5 نقطه وجود خواهد داشت و ضريب انتقال حرارت آن با محيط بسيار زياد مي باشد در صورتي كه در
ايستگاههاي فشرده تله هاي بخار 2 نقطه جهت جوش كاري بيشتر مورد نياز نمي باشد و زماني در حدود 45 دقيقه براي نصب ايستگاه مورد نياز
6 بيشتر نخواهد داشت و همچنين ضريب انتقال حرارت kg بوده و زماني در حدود 4 دقيقه براي تعويض تله بخار، اين ايستگاه وزني در حدود
( پاييني با محيط دارا ميباشد(شكل 5

شكل 5: نمونه اي از ايستگاه هاي فشرده تله بخار
با توجه به خاصيت اين ايستگاهها به اين نكته ميتوان اشاره نمود كه جهت تعمير و يا تعويض تله هاي بخار ديگر
نيازي به برهم زدن استاندارد ايستگاه نمي باشد. چراكه تله هاي بخار اين ايستگاهها تنها با دو عدد پيچ ويك عدد
آچار مخصوص ظرف زماني بسيار كوتاه از پهلوي ايستگاه باز شده و مجددا پس از تعمير ي ا تعويض نصب
ميگردد.
در اين زمينه بسيار متنوع ميباشد و اين قدرت اختيار را به مشتريان خود ميدهد كه بسته به شرايط موجود هر Spirax Sarco محصولات شركت
مدل از ايستگاه را كه بخواهند تهيه كنند به عنوان مثال ايستگاههايي وجود دارد كه تنها يك صافي ميباشند و يا داراي يك شير ورودي هستند و يا
( يك شير ورودي و يك باي پس ميباشند و يا حالتهاي ديگر(شكل 6
Spirax Sarco شكل 6: مدل هاي مختلف ايستگاه هاي فشرد شركت
ساخته و PC30,PC40,PC20,PC اين ايستگاههاي فشرده بسته به نوع تكنولوژي آنها و تجهيزات نصب شده بر روي آنها با عناوين سري 10
به بازار عرضه ميگردد.
نكته قابل توجه در مورد اين پكيج ها در مورد شيرهاي قطع و وصل آنها ميباشد چراكه اين شيرها از خانواده شيرهاي پيستوني ميباشند كه در رنج
شيرهاي موجود در سيستم هاي بخار و كندانس در نوع خود بي نظير ميباشد(علاقمندان محترم به مطالب فني و مقالات شيرآلات سيستم هاي بخار
و كندانس ميتوانند جهت كسب اطلاعات بيشتر با دفتر فني سازه پايدار ايده ارتباط برقرار نمايند)
چند نمونه از موارد استفاده ايستگاههاي فشرده تله هاي بخار:
Spirax استفاده از اين ايستگاهها هيچ محدوديتي براي نوع تله بخار و يا نوع مصرف كننده خاصي ندارد چراكه ايستگاههاي جديد شركت
به دليل جنس بدنه مناسب آن، شيرآلات آن و... قابليت استفاده در صنايعي همچون نفت و گاز و پتروشيمي ، صنايع غذايي، نساجي، Sarco
ماشين آلات خشك كن، خطوط پروسس و ... را دارا ميباشند.
125 mm
[
( و يا خطوط اصلي انتقال بخار اشاره نمود(شكل 7 (Tracing) بهترين موارد استفاده ميتوان به خطوط گرم كن
شكل 7: نمونه اي از كاربرد ايستگاه هاي فشرده تله هاي بخار
و (PC علاقمندان ميتوانند جهت دريافت هر گونه اطلاعات بيشتر در خصوص ايستگاههاي فشرده تله بخار (سري
يا نحوه انتخاب و طراحي آنها با دفترگروه پايدار ايده تماس حاصل فرمايند.
+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت 0:30  توسط بهروز آقابیگی  | 

پمپ های کندانس مکانیکی

پمپهاي كندانس الكتريكي

مدتهاي زيادي از پمپهاي كندانس الكتريكي به منظور جمع آوري و برگشت كندانس استفاده   مي شده است . به طور معمول دماي خطوط نرمال كندانس برگشتي حدود 160°F-180°F           مي باشد، كه مشكل خاصي براي پمپهاي الكتريكي بوجود نمي‏آورند. وقتي دماي كندانس به 200°F يا بالاتر برسد، مشكل كاويتاسيون (جوشش و تبخير آب )  در پمپهاي الكتريكي     بوجود خواهد آمد.   كاويتاسيون درواقع تبخير سريع كندانس به محض وارد شدن به روي پره‏هاي پمپ مي باشد، جائي كه فشار كمتر از فشار اتمسفريك است . اين پمپها غالبا  داراي يك محفظه جمع‏آوري كندانس در ورودي     هستند تا جريان يكنواخت، ثابت و خنكي را فراهم نموده و امكان خنك سازي   سيل مكانيكي پمپ نير فراهم شود . اگر سيل مكانيكي به طور خشك كار نمايد، در مدت زمان كوتاهي دماي سيا ل بالا رفته و باعث خسارات احتمالي خواهد شد و در نتيجه امكان نشت كندانس به خارج از پمپ و يا حتي بداخل الكتروموتور وجود خواهد داشت. شكل شماره 1 نشان دهنده پمپ كندانس الكتريكي مي باشد.شكل شماره 1 : پمپ كندانس الكتريكي

در سالهاي  گذشته، سازندگان پمپهاي كندانس الكتريكي، با استفاده از يك اريفيس نصب شده در خروجي پمپ، دبي دقيق و فشار مورد نظر را تامين مي‏نمودند. در سالهاي اخير، سازندگان پمپها نصب اين قطعه را متوقف كرده و فقط   در دفترچه راهنماي نصب پمپها، به مشتري اطلاعات لازم جهت نصب اريفيس را مي‏دهند كه معمولاً بندرت به دست تيم مجري طرح ها  مي‏رسد و در خروجي پمپها تنها يك شير قطع و وصل و شير يكطرفه نصب مي گردد. شيرهاي قطع و وصل نيز فقط در وضعيت باز و بسته كار مي نمايند   و نمي‏توانند وظيفه   شير محدودكننده جريان (نظير اوريفيس) را انجام دهند. از آنجائي شيرهاي ايزوله در هنگام كار سيستم كاملاً باز هستند. پمپ آنقدر   روي منحني كار خود   جابجا             مي شود تا با توجه به شرايط كار سيستم در نقطه‏اي خاص ثابت شده و   بر فشار سيستم غلبه نمايد، بنابراين پمپ طبق شرايط   طراحي خود كار نخواهد كرد و در نتيجه NPSH لازم جهت پمپ كه حداكثر دماي جريان قابل پمپاژ بدون ايجاد شرايط كاويتاسيون را تعيين مي‏نمايد، تغيير خواهد نمود و در عمل منجر به صدمه مرتب در سيل مكانيكي خواهد شد   و نياز به تعميرات پياپي را خواهد داشت.
ميزان NPSH   پمپ براحتي مي تواند توسط فرمول زير محاسبه شود :
NPSH =  144x(Pa-Pvp)/W + hs –hf
Pa =         فشار مطلق در مخزن ذخيره ورودي پمپ بر حسب psi       (در مورد مخزن ذخيره داراي ونت , برابر فشار اتمسفريك مي باشد . )
Pvp = فشار مطلق        كندانس در دماي سيال بر حسب psi 
hs =         فشار مكش بر حسب فوت ( مثبت براي ارتفاع بالاتر از پمپ و منفي براي ارتفاع پائين تر از مكش پمپ )
hf =     افت فشار در مكش پمپ بر        حسب فوت
W =         چگالي آب بر حسب پوند بر فوت مكعب در دماي سيال

فشار مطلق درورودي پمپ      برابر است با :
فشار اتمسفريك داخل مخزن ذخيره بعلاوه فشار استاتيك ناشي از ارتفاع عمودي ستون آب بالاي پمپ منهاي افت فشار شيرها , لوله ها و اتصالات بين مخزن ذخيره و پمپ .
اگر اين فشار مطلق بيشتر از فشار مطلق بخار آب در دماي كندانس ورودي به پمپ باشد , بنابراين هد خالص مكش  مثبت در ورودي پمپ وجود خواهد داشت . با فراهم كردن اين مقدار مثبت NPSH توسط سازندگان پمپ , از جوشيدن آب در ورودي پمپ جلوگيري خواهد شد و بنابراين كاويتاسيون رخ نخواهد داد. اگر آب ورودي به پمپ در دماي بالاتري از حد پيش بيني شده وارد شود , فشار بخار آب افزايش يافته و بنابراين هد استاتيك بيشتري در ورودي پمپ لازم خواهد بود تا از ميزان كافي  NPSH  اطمينان حاصل گردد.      
پمپهاي الكتريكي كندانس نياز به تنگ كردن مجراي جريان (Throttling) در خروجي دارند و حتماً بايد از فشار سنج بلافاصله در خروجي پمپ و سپس شير Throttling استفاده شود. اگر مسئله كاويتاسيون در نتيجه دماي زياد سيال همچنان ادامه داشته باشد، تنها راه   ممكن خنك كردن سيال تا دماي قابل پمپاژ در محفظه مناسب مي باشد. اين امر راه حلي ساده به نظر ميرسد، ولي در واقع با كاهش دماي كندانس قابليت انحلال اكسيژن بالا مي‏رود و در نتيجه كندانس با درصد بالاتري از اكسيژن به ديگ خواهد رسيد و در نتيجه ميزان بيشتري از مواد شيميايي بايد به آب اضافه شود تا درصد اكسيژن را كاهش دهد. مواد شيميايي لازم براي اين كار، سديم سولفات مي باشد و براي جدا كردن 1PPM اكسيژن حدود 8PPM سديم سولفات مورد نياز است. بنابراين سرد كردن كندانس ممكن است راهي براي تسهيل پمپاژ باشد ولي باعث ايجاد مصرف بيشتر مواد شيميائي، اتلاف انرژي،‌ افزايش خوردگي و كاهش عمر خطوط كندانس و  خواهد شد.

پمپهاي كندانس مكانيكي

          امروزه به منظور پمپاژ كندانس از پمپهاي مكانيكي استفاده مي‏گردد،‌ اين پمپها هيچگونه احتياجي به اتصال الكتريكي، پره‏هاي دوار با سرعت بالا،‌سيل مكانيكي حساس به دما و يا ظروف بزرگ جهت ذخيره سازي و خنك كردن سيال ندارند.  پمپهاي مكانيكي كندانس ساخت شركت Spirax Sarco     با قدرت تحمل   فشار   300PSIG ,   مي توانند با استفاده از نيروي بخار، گاز و يا هواي فشرده كار   نمايند . در شكل هاي شماره 2و3 قسمتهاي داخلي پمپ كندانس مكانيكي و پكيج كامل اين پمپها نشان داده شده است .

شكل شماره 2 : نحوه لوله كشي و متعلقات پمپ كندانس مكانيكي   
شركت Spirax Sarco
شكل شماره 3 : پمپ كندانس مكانيكي
مدل
MFP14شركت Spirax Sarco


   

با استفاده از اين پمپها در سيستمهاي باز اتمسفريك , ديگر نيازي به نصب مخازن ذخير بزرگ در ‌ ورودي به   پمپها نبوده و  كندانس مي تواند با دماي بالا پمپاژ گردد. پمپ مكانيكي را     مي توان زير تجهيزات و مبدلهاهاي حرارتي نصب كرد تا   كندانس را با دماي بالا (تا 212°F ) بدون هيچگونه كاويتاسيون يا مسائل مكانيكي پمپاژ نمايد. با اين وجود يك مخزن ذخيره كوچك در ورودي پمپ لازم است تا خروجي تمام تراپهائي كه به آن تخليه مي شوند داراي فشار اتمسفريك 0 PSIG باشد و فشار برگشتي روي آنها اعمال نگردد.امروزه   نيازهاي صنعت به استفاده از انرژي بخار با بالاترين راندمان، بازگشت كندانس با بالاترين دماي ممكن را طلب مي نمايد و در ضمن حتي القدور بايد از ونتهاي كمتري نيز استفاده كرد تا اتلاف بخار فلاش شده به حداقل برسد. بدين منظور و براي استفاده از بخار با   بالاترين راندمان بخار و افزايش عمر دستگاهها، سيستمهاي بسته برداشت و بازيافت كندانس از موثرترين شيوه‏ها مي‏باشد. در سيستم بسته، كندانس از خطوط بخار جدا گشته و در دماي اشباع بازيافت مي گردد و مستقيماً به مخزن دي اريتور در موتورخانه برگشت داده مي شود. بازگشت كندانس با دماي اشباع بدين شيوه باعث كاهش تقاضاي بخار دي‏اريتور به منظور گرم كردن كندانس شده و نيز مواد شيميايي افزودني را نيز كاهش مي دهد و نيز از تخليه كامل مبدلهاي حرارتي و كويلهاي گرمايي اطمينان حاصل مي شود و در نتيجه خوردگي كويل و يا امكان انجماد و صدمه به آن را كاهش ميدهد.شكل شماره 4 نصب پمپ كندانس مكانيكي درخروجي يك مبدل حرارتي رانشان ميدهد .

 

 

شكل شماره 4 : نصب پمپ كندانس در خروجي مبدل حرارتي


اكثر تجهيزات بخار كه داراي كنترل دما مي باشند، با توجه به ميزان درخواست بخار دستگاهها ، داراي فشارهاي بخار متفاوت مي باشند. اين نوسانات فشار در اثر باز و بسته شدن شيرهاي كنترل دماي ورودي دستگاهها اتقاق مي‏افتد. در مواقع عادي، فشار ورودي به تله‏هاي بخار كافي بوده و جهت غلبه بر فشار خط كندانس و ارتفاع خط كندانس و در نتيجه تخليه تراپ مناسب است، ولي در بسياري از مواقع نيز به علت كاهش فشار بخار ورودي   به دستگاهها، فشار كندانس ورودي به تله بخار نيز كاسته شده و قدرت لازم جهت تخليه تله بخار وجود نخواهد داشت. در اين موقع، كندانس تخليه نشده و داخل مبدلهاي حرارتي و كويلها گير مي‏افتد، در نتيجه تغييرات زياد حرارتي كاهش راندمان رخ داده و نيز شرايط مناسب براي يخ زدن كويل در صورت خاموشي سيستم و برودت هوا  فراهم مي شود، چرا كه كندانس تخليه نشده است. نصب پمپهاي كندانس در خروجي تجهيزات، اجازه تخليه كامل كندانس و ارسال آن به خط كندانس را در   تمامي شرايط بدست مي‏دهد. وقتي فشار بخار ورودي به مجموعه پمپ  بزرگتر از فشار خروجي باشد، فشار بخار ورودي به تنهائي كندانس را  عبور داده و تخليه مي نمايد و در صورتي كه فشار ورودي برابر يا كمتر از فشار خروجي باشد، ابتدا كندانس به طور كامل داخل محفظه پمپ جمع‏آوري مي شود، سپس با استفاده از فشار بخار جداگانه (يا گاز و يا هواي فشرده)، كندانس به خارج از پمپ انتقال مي‏يابد. سيكل كاري بدين صورت است كه ابتدا كندانس خروجي از تجهيزات وارد مخزن كوچك ذخيره شده و سپس در محفظه پمپ جمع‏آوري مي‏گردد (در اثر نيروي جاذبه)، در اين لحظه توسط يك مكانيزم اهرمي دو مرحله‏اي، شير خط بخار محرك ورودي به محفظه پمپ باز شده و شير تخليه (اگزاست) بسته مي شود، در اثر اعمال فشار بخار محرك ورودي به روي كندانس، تمام كندانس داخل محفظه به خارج از پمپ پمپاژ مي شود، در مرحله دوم , شير ورودي بخار محرك بسته شده و شير اگزوز باز مي شود تا فشار داخل محفظه پمپ با فشار محفظه مخزن ذخيره يكسان شودودرنتيجه مجدداُ كندانس اجازه ورود به محفظه پمپ را خواهد داشت تا سيكل فوق ازسر گرفته شود.شكل هاي شماره5 و6 نحوه كار پمپهاي مكانيكي شركتSpirax Sarco نشان داده شده است.
پمپ كندانس مكانيكي را نشان مي دهند .
 

شكل شماره 5 :مرحله پرشدن پمپ كندانس 
شكل شماره 6 :مرحله تخليه پمپ كندانس

از آنجايي كه پمپ فقط توسط   نيروي جاذبه پر مي شود، پدپده كاوتياسيون رخ نداده و قادر به پمپاژ آب در حال جوش يا سيالات مشابه ديگر مي باشد . ظرفيت اين پمپها بستگي به ارتفاع لوله و مخزن قبل از پمپ، قطر لوله‏هاي كندانس، فشار سيال محرك (بخار، گاز و يا هوا) كل ارتفاع لازم خروجي پمپ دارد.در واقع ارتفاع قابل دسترسي پمپ به اختلاف ارتفاع خالص بين ورودي پمپ و انتهاي خط كندانس، افت فشار در اتصالات و لوله‏ها و شيرآلات، ‌افت فشار كندانس در مسير و فشار لازم جهت جريان يافتن كندانس بستگي دارد.با توجه به نوع كاربرد، پمپهاي مكانيكي بگونه اي لوله كشي مي شوند كه بتوانند به اتمسفر تخليه شوند. فقط در زمان كوتاه تخليه، چك ولو مربوط به شير اگزوز بسته شده و مانع از خروج هوا و بخار مي گردد. به منظور جلوگيري از برگشت احتمالي كندانس بداخل تجهيزات، محفظه ذخيره ورودي پمپ بايد با حجم كافي كه در كاتالوگ معلوم شده است در نظر گرفته شود.
پكيج هاي كامل پمپهاي كندانس ساخت شركت Spirax Sarco   بصورتكامل      ارائه شده و  آماده نصبو      بهره برداري   مي باشند و     قادر به پمپاژ تا 6000 kg/hr  كندانس به     ارتفاع متغير 4 الي 80 متر با توجه به شرايط فشار بخار يا سيال محرك و فشار ورودي كندانس و فشار برگشتي روي پمپ مي باشند . در شكل شماره 7پكيج كامل پمپ كندانس مكانيكي      Spirax Sarco  نشان داده شده است.      

شكل شماره  7 :پكيج كامل پمپ كندانس مكانيكي ساخت شركت Spirax Sarco    مدل MFP14PPU 


درسيستم هاي فشار پائين با فلاش بخار 50 lb/hr يا كمتر مي توان خروجي كندانس تجهيزات را مستقيماً به يك پمپ مكانيكي با سايز كوچك وصل نمود و كندانس را تخليه نمود   در فشارهاي بالاتر و ميزان كندانس زياد، ميزان فلاش بخار بيشتر بوده و نياز به نصب مخزن ذخيره ضرروري مي باشد. به منظور جلوگيري از خروج كندانس از لوله ونت، مخزن طوري اندازه گذاري مي شود كه سرعت جريان  كمتر از      10 FPS باشد .
شركت Spirax Sarco   در توليدات جديد خود , مجموعه مشترك پمپ مكانيكي كندانس همراه با تله بخار را ابداع كرده است.ساختار داخلي اين وسيله نيز از دو عدد شناور و مكانيزم اهرمي چند مرحله اي تشكيل شده است. از اين مجموعهدر      مواردي كه ارتفاع  نصب خط كندانس يا فشار داخل آن (بطور كلي فشار برگشتي) زياد است و تله هاي بخار بتنهائي قادر به ارسال كندانس به داخل خطوط كندانس نيستند , استفاده شده وبطور همزمان وظيفه تله بخارو پمپ مكانيكي كندانس را انجام مي دهد.      شكل شماره 8 نشاندهنده تله بخار و پمپ مشترك كندانس ساخت شركت  Spirax Sarco  مدل     APT14     مي باشد. خوانندگان محترم مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر      مي توانند با دفتر نمايندگي شركت Spirax Sarco   در ايران (شركت صنايع پايدار ايده ) تماس حاصل نمايند. 


شكل شماره  8 تله بخار و پمپ مشترك كندانس ساخت شركت Spirax Sarco مدل APT14
   
     
 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام شهریور ۱۳۸۷ساعت 0:21  توسط بهروز آقابیگی  | 

محاسبه بار سرمایشی - 1

محاسبه بار سرمایشی

****************

بارسرمایشی ساختمان دو نوع است :

 

1) بار واقعی ( بار فضا ) Actual 

2) بار اسمی ( بار دستگاه ) Naminal 

 

َAF * cfm * ( T 3 – T 2 )  ًQ Actual = بار واقعی

 

َAF * cfm * ( T 1 – T 2 ) ً = Q Naminalبار اسمی

 

ضریب هواست وبه ارتفاع از سطح دریا بستگی داردAF=  

 هوای ورودی به کویل T 1 =

 هوای خروجی از کویل ( ورودی به فضا) T 2 =  

 هوای برگشتی از فضا ( طرح داخل) T 3 =  

 

*برای محاسبه بار سرمایشی 3 روش محاسباتی وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

 

1- محاسبه بار سرمایشی بر اساس نوع کاربری و مساحت فضا و طرح داخل و خارج

 

2- محاسبه بار سرمایشی بر اساس میزان هوای تازه و شرایط اقلیم منطقه

 

3- محاسبه بار سرمایشی بر اساس حجم فضا

 

                        

جدول (( 1-A

AF

ضریب هوا

Elevation  ارتفاع از سطح دریا          ( فوت )

1.08

0

1.04

1000

1.01

2000

0.97

3000

0.93

4000

0.87

5000

0.83

6000

0.81

7000

0.80

8000

0.77

9000

0.74

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- محاسبه بار سرمایشی بر اساس نوع کاربری و مساحت فضا و طرح داخل و خارج :

 

 

الف) مساحت فضا را بر حسب متر مربع بدست می آوریم

 

ب) شرایط دمای طرح داخل و خارج منطقه را از جدول شرایط اقلیم استخراج می کنیم

 

ج) ارتفاع از سطح دریا را برای شهر مورد نظر از جدول ( 1- A ) برحسب فوت مشخص می کنیم

 

 د) ضریب بار برودتی CLF  رااز جدول ( 2 – A ) پیدا می کنیم

 

 

جدول (( 2-A

 

CLF

cfm

Ft 2

 

نوع کاربری فضا

1

ساختمان مسکونی – آپارتمان

 

1.2

ساختمان اداری - تجاری

 

1.5

محیط های آموزشی – مدارس

 

2

محیط های درمانی – بیمارستان ( اتاق بیماران)

 

2.5

ساختمان چند منظوره – مجتمع ها – فروشگاه های بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدار بار برودتی را از رابطه زیر بدست می آوریم :

 

Q= 11 * AF * CLF * Area * ( Xto+ Y ti – 55)

    

مثال: مقدار بار برودتی برای یک ساختمان اداری واقع در شهر تهران را که زیر بنای مفید آن 100  

 

متر مربع است محاسبه نمایید.

 

 

Q = 11 * 0.93 * 1.2 * 100 * ( 0.2 * 102 + 0.8 * 75 – 55 ) =31181 Btu/h

 

تن تبرید Q = 26 RT 

 

درجه فارنهایت     To = 102

 

 ضریب هوا    Af = 0.93

 

ضریب بار برودتی  CLF = 1.2 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۷ساعت 23:43  توسط بهروز آقابیگی  | 

محاسبه بار سرمایشی - 2

 

 

2- محاسبه بار سر مایشی بر اساس میزان هوای تازه وشرایط اقلیم منطقه :

 

می توانیم بار برودتی یک ساختمان را بر اساس میزان هوای تازه مورد نیاز آن ساختمان با در نظر

 

گرفتن شرایط اقلیم ایران و نوع کاربری آن ساختمان از فرمول زیر محاسبه نماییم :

 

Q = 16.6 * AF * Area * ( KX + 22 ) 

 

در صورتی می توانیم از رابطه فوق استفاده کنیم که درجه حرارت خشک هوای طرح داخل بین 76f

 

تا 80f  باشد .

 

ضریب هواست که به ارتفاع از سطح دریا برای منطقه ای که ساختمان در آنجا واقع است بستگی دارد که از جدول ( 1-A  ) استخراج می شود=  AF

 

 ضریبی که به شرایط اقلیم منطقه مورد نظر بستگی دارد که از جدول ( 3 – A  ) استخراج می شود K =

 

 مساحت ساختمان بر حسب متر مربع Area =

 

  درصد هوای تازه X =

 

 

 

جدول (( 3 -A

K

 

درجه حرارت خشک هوای خارج در تابستان بر حسب درجه فارنهایت

23

95- 100

28

101 - 105

32

106 - 110

38

111 - 115

43

 116 - 120

48

121 - 125

53

126 - 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال یک  :

 

بار سرمایی اتاق عملی در یک بیمارستان به مساحت 50  متر مربع را برای شرایط Full fresh air

 

و بار سرمایی اتاق بستری بیماران در همین بیمارستان به مساحت 50 متر مربع را برای شرایط 20%

 

هوای تازه بدست آورید .( بیمارستان مذکوردر نهران واقع است ) .

 

Full fresh air = Q = 16.6 * 0.93 * 50 * ( 23 * 1 + 22 ) = 34735.5 Btu / h  

 

   تن تبرید Q = 2.9 RT

 

fresh air 20% = Q = 16.6 * 0.93 * 50 * ( 23 * 0.2 + 22 ) = 20532.5 Btu / h

 

 تن تبرید Q = 1. 7  RT

 

مثال دو :

 

کلاس درسی را با ابعاد 30 * 25  فوت مربع و ارتفاع 10  فوت در نظر بگیرید .این کلاس شامل:

 

بیست دانش آموز است و در شمال کشور واقع شده است . درجه حرارت خشک طرح داخل 78f  

 

و درجه حرارت خشک طرح خارج 95f  و رطوبت نسبی طرح خارج  80%  است بار برودتی 

 

واقعی و اسمی فضا را بدست آورید .

 

Actual = بار واقعی = بار فضا = در اثر عواملی از قبیل تابش خورشید به جدارهای خارجی – بارهای داخلی – نفوذ هوای خارج بوجود می آید

 

Naminal = بار اسمی = بار دستگاه = ظر فیت کویل دستگاه تهویه مطبوع است که با توجه به میزان هوای تازه و شرایط طرح خارج تعیین می گردد

 

پس از محاسبه مقدار هوای تازه مورد نیاز هر فضا بار Actual بار واقعی فضا را از فرمول زیرمحاسبه 

 

می کنیم : 

 

 ( درجه حرارت خروجی از کویل - درجه حرارت خشک طرح داخل Q = AF * Cfm * Delta T (  

 

 

 چون کلا س درس در منطقه اقلیم شما ل کشور است پس : AF = 1.08  و Clf = 1.5 

 

cfm         105         cfm        105                    

 Clf = ----------- = ----------- = ----------- = ----------- = cfm=1125

                 Ft2         1.5     (  30 * 25)                        1.5                                                        

در نتیجه بار واقعی فضا برابر است با :

 

Q = Af * Cfm * Delta T = 1.08 *1125 * ( 78 – 55 ) = 27945 Btu / h

 

بار اسمی = با ر واقعی + بار نهان ناشی از هوا + با ر محسوس

 

تعداد نفرات کلاس =  20 نفر

 

میزان هوای تازه مورد نیاز برای کلاس درس = 15 cfm / person

 

بار محسوس ناشی اطز هوای تازه = Q = 1.08 * 300 * ( 95-55) = 12960 Btu /h

 

بار نها ن ناشی اطز هوای تازه = Q = 4840 * Cfm * Delta w = 4840 * 300 * ( 0.029 - .009 ) = 29040Bty / h

 

در محاسبه بار نهان = Delta w  از چارت سایکرومتریک با در دست داشتن db = 95f و Rh= 80%

 

W = 0.029  است و برای هوای خروجی کویل db = 55f  و Rh %  مقدار 0. 009   w =  بدست

 

می آید. بنابر این بار اسمی فضا از جمع بارهای قبلی بدست می آید

 

Q = 27945+ 12960 + 29040 = 69945 Btu / h = 5.8 RT 

 

 

 

3- محاسبه بار سرمایشی بر اساس حجم فضا :

 

هنگامی که ارتفاع کف تا سقف یک ساختما ن از حد معمول 3 m  بیشتر شود و محاسبه بار سرمایی آ ن بر

 

اساس مساحت ساختمان قابل اعتبار نمی باشد زیرا با افزایش ارتفاع یک ساختمان حجم آن نیز افزایش یافته

 

و به مقدار جریان هوای بیشتری جهت تامین شرایط آسایش نیاز می باشد و در نتیجه حجم هوای بیشتری باید

 

از کویل سرمایی دستگاه هواساز عبور کند تا این شرایط را ایفا نماید برای این منظور چنانچه در جداره های

 

خارجی یک ساختمان از عایق های معمولی استفاده شده باشد و درصد استفاده از روشنایی – افراد و سایر

 

تجهیزات در آن متوسط باشد از رابطه سر انگشتی زیر می توانیم بار سرمایی یک ساختمان را محاسبه نماییم:

 

Q ( Btu / h ) = 6.16 * V * AF * K

 

حجم فضا برحسب متر مکعب V =    

 

ضریب هوا از جدول ( 1 – A  )  AF =

 

ضریب شرایط اقلیم منطقه از جدول ( 4 – A  ) K =

 

 

 

جد ول ( 4 – A  )

 

K

 

درجه حرارت خشک هوای خارج در تابستان بر حسب درجه فارنهایت

25

95- 100

26

101 - 105

27

106 - 110

28

111 - 115

29

 116 - 120

30

121 - 125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال :

 

مقدار بار سرمایی یک واحد صنعتی به مساحت 500 متر مربع و ارتفاع 6m  را بدست

 

آورید . این ساختمان در تهران واقع شده است .

 

Q = 6.16 * 500 * 6 * 0.93 * 25 = 249660 Btu / h

 

   Q = 35.8 TON


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۷ساعت 23:42  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع رادیاتور فولادی

انواع رادياتور فولادی(شوفاژ)

s13- Steel Radiators 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
 
 1- ارتفاع بلوکهای رادیاتور فولادی پس از نصب روی پایه مربوطه 6 سانتیمتر بیشتر از ارتفاع کل هر پره می باشد.
2-جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.

1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr.


M² = 10.764 Ft.²

1 Atm. = 14.7 P.S.I.


1 K.Cal. = 4 B.T.U.

1 Gal .(am.) = 3.785 Lit.


1M³/hr.  X 4.4 = 1 G.P.M.

در اين گروه از تجهيزات مشخصات فني و بهاي رادياتورهاي فولادي استاندارد از توليد کنندگان معتبر ( همراه با شکل )به شرح زير ارائه گرديده است.


شرکت آژیر

رادياتور فولادي 300در200

رادياتور فولادي 500در200

رادياتور فولادي 600در200

رادياتور فولادي رادیانت(دکوراتيو) 500در100 - دیواری

رادياتور فولادي رادیانت(دکوراتيو) 500در150 - زمینی

رادياتور فولادي رادیانت(دکوراتيو) 600در150 - زمینی

پانل رادياتور مدل 600


شرکت

رادياتور فولادي 300در200

رادياتور فولادي 500در200

رادياتور فولادي 600در200
رادياتور فولادي رادیانت(دکوراتيو) 500در100 - دیواری

رادياتور فولادي رادیانت(دکوراتيو) 500در150 - زمینی

رادياتور فولادي رادیانت(دکوراتيو) 600در150 - زمینی

پانل رادياتور مدل 600


شرکت گرماخیز

رادياتور فولادي 300در200

رادياتور فولادي 500در200

رادياتور فولادي 600در200


شرکت اردکان

رادياتور فولادي 300در200

رادياتور فولادي 500در200

رادياتور فولادي 600در200

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 6:0  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع رادیاتور آلومینیومی

انواع رادياتور آلومينيومی (شوفاژ)

s12- Aluminium Radiators 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
 1- برای محاسبه تعداد پره های رادياتور مورد نياز جهت هر يک از فضاهای ساختمان خود، ضمن اعلام ابعاد و موقعيت مکاني آن با کار شناسان ما مشورت فرمائيد.

2-همچنين قبل از انتخاب رادياتور، فاصله لوله هاي بالا و پائين محل نصب رادياتور را اندازه گيري فرمائيد(35 يا 50 يا 60 سانتيمتراست؟)

 3- انواع رادیاتورهای آلومینیومی بصورت دیواری (روی دیوار) نصب می گردند و فاصله پایین هربلوک از کف تمام شده می باید 10 تا 12 سانتیمتر باشد.

4-جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.

1 Atm. = 14.7 P.S.I.


 1 K.Cal. = 4 B.T.U.


مرکز پخش و فروشگاه تخصصی انواع دستگاههای گرمایش و سرمایش 

آيا رادياتورهاي شما دائما هوا مي گيرند؟


شرکت دما تجهيز

رادياتورهاي آلومينيومي تمام دايکاست Super Heat

رادياتورهاي آلومينيومي تمام دايكاست Majical

اطلاعات بيشتر(لینک) 


شرکت ایران رادیاتور

رادياتورهاي آلومينيومي تمام دايکاست

رادياتورهاي آلومينيومي حوله خشکن

رادياتورهاي آلومينيومي برقي


شرکت آذربان

رادياتورهاي آلومينيومي تمام دايکاست

رادياتورهاي آلومينيومي دايکاست اکسترود

رادياتورهاي آلومينيومي حوله خشکن

شرکت گرم ایران

رادياتورهاي آلومينيومي تمام دايکاست

اطلاعات بيشتر(لینک)

       


شرکت ایران شابرن

رادياتورهاي آلومينيومي تمام دايکاست مدل صدف

رادياتورهاي آلومينيومي مدل نگین

رادياتورهاي آلومينيومي تمام دايکاست مدل ترمو 500


شرکت گرمساز

رادياتورهاي آلومينيومي دايکاست اکسترود

شرکت آلفام

رادياتورهاي آلومينيومي  اکسترود

رادياتورهاي آلومينيومي حوله خشکن

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:59  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع دریچه ها و دمپر های هوا

انواع دریچه و دمپر هوا

s33- Aire Grilles & Dampers 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
 
1M/S = 196.85 Ft./min.   1 Kg / Cm² = 14.22 Lb./ In.²
1 Ft. / min. = 0.0051 M/S   1 Atm. = 1.013 Bar
1M³ = 35.315 Ft.³   1 Atm. = 14.7 P.S.I.
1M³/hr = 0.588 C.F.M
1 m. Bar = 0.4019 In. H2O
1 In. = 2.54 Cm.   1 m. Bar = 0.0295 In.Hg

آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت     تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات  فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد.    با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شرکت شاهرخی

دیچه های هوای سقفی

دیچه های هوای دبواری

دیچه های هوای خطی

دیچه های هوای پادری

دیچه های هوای فن کوئلی

دمپرهای هوای دستی بین کانالی

دمپرهای هوای موتوری بین کانالی

اسپیلت دمپرها

دفلکتورها

فایر دمپرها(ضد حریق)

دمپرهای ماسه گیر


شرکت دکت

دیچه های هوای سقفی

دیچه های هوای دبواری

دیچه های هوای خطی

دیچه های هوای پادری

دیچه های هوای فن کوئلی

دمپرهای هوای دستی بین کانالی

دمپرهای هوای موتوری بین کانالی

اسپیلت دمپرها

دفلکتورها

فایر دمپرها(ضد حریق)

دمپرهای ماسه گیر


شرکت

دیچه های هوای سقفی

دیچه های هوای دبواری

دیچه های هوای خطی

دیچه های هوای پادری

دیچه های هوای فن کوئلی

دمپرهای هوای دستی بین کانالی

دمپرهای هوای موتوری بین کانالی

اسپیلت دمپرها

دفلکتورها

فایر دمپرها(ضد حریق)

دمپرهای ماسه گیر


شرکت

دیچه های هوای سقفی

دیچه های هوای دبواری

دیچه های هوای خطی

دیچه های هوای پادری

دیچه های هوای فن کوئلی

دمپرهای هوای دستی بین کانالی

دمپرهای هوای موتوری بین کانالی

اسپیلت دمپرها

دفلکتورها

فایر دمپرها(ضد حریق)

دمپرهای ماسه گیر

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:57  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع فن

انواع فن

s32- Fans

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
1M/S = 196.85 Ft./min.   1 Kg / Cm² = 14.22 Lb./ In.²
1 Ft. / min. = 0.0051 M/S   1 Atm. = 1.013 Bar
1M³ = 35.315 Ft.³   1 Atm. = 14.7 P.S.I.
1M³/hr = 0.588 C.F.M
1 m. Bar = 0.4019 In. H2O
1 In. = 2.54 Cm.   1 m. Bar = 0.0295 In.Hg

آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت     تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات  فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد.    با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شرکت پارس فن

فنهای آکسیال فایبرگلاس 

فنهای آکسیال فلزی و صنعتی

فنهای سانتریفیوژ فایبرگلاس

فنهای سانتریفیوژ فلزی و صنعتی


شرکت دمنده

فنهای آکسیال فایبرگلاس 

فنهای آکسیال فلزی و صنعتی

فنهای سانتریفیوژ فایبرگلاس

فنهای سانتریفیوژ فلزی و صنعتی


شرکت فان ایران

فنهای آکسیال فایبرگلاس

فنهای آکسیال فلزی و صنعتی

فنهای سانتریفیوژ فایبرگلاس

فنهای سانتریفیوژ فلزی و صنعتی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:56  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع عایق های حرارتی و برودتی

انواع عايق حرارتی و برودتی

s31- Heating & Cooling Isolators 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
1 KJ / M.² = 0.0881 B.T.U /Ft   1 B.T.U. /hr. Ft²= 3.155 W/M.²
1 B.T.U. /Lb. ˚F= 4.187 KJ/ Kg. K   1 B.T.U. In./ hr. Ft.² ˚F= 0.1442 W/mK
(W/m.² ˚C)/5.678264 = B.T.U./ft.²˚F

آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت    تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد. با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شرکت پشم سنگ ایران

عايقهاي معدنی - پشم سنگ

عايقهاي معدنی - پشم شیشه

عايقهاي معدنی - پشم سرباره


شرکت پشم شیشه ایران

عايقهاي معدنی - پشم سنگ

عايقهاي معدنی - پشم شیشه


شرکت فرافوم

عايقهاي آلی – پیش ساخته

عايقهاي آلی – ریزشی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:55  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع لرزه گیر

انواع لرزه گير  و اتصالات آکاردئونی

s30- Piping Expansion Joint 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
1 In. =2.54 Cm.   1 Ft. = 0.3048 M.
1 Ft. = 12 In.   1 M. = 3.28 Ft.
1 Ft.² = 0.0929 M.²   1 Bar = 0.987 Atm.
1 Lb. (Force) = 4.448 N.   14.7 P.S.I. = 1 Atm.

آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت   تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد.   با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شرکت ارتعاشات صنعتی ایران

لرزه گيرهاي لاستيکي

لرزه گيرهاي لاستيکي مهار دار

لرزه گيرهاي فلزي آکاردئوني


شرکت فلکسور پارس

لرزه گيرهاي لاستيکي

لرزه گيرهاي لاستيکي مهار دار

لرزه گيرهاي فلزي آکاردئوني


شرکت

لرزه گيرهاي لاستيکي

لرزه گيرهاي لاستيکي مهار دار

لرزه گيرهاي فلزي آکاردئوني

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:54  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع تجهیزات کنترل و اندازه گیری

تجهيزات کنترل و اندازه گیری

s29- Measurement & Control Equipment

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
1 ˚C = 1.8 ˚F   ˚F= 9/5 ˚C + 32
1 K.Cal. = 4 B.T.U.   Kw. X 860 = K.Cal.
1 Kg. = 2.2 Lb.   1 Kg / Cm² = 14.22 Lb./ In.²
1M/S = 196.85 Ft./min.   1 Atm. = 14.7 P.S.I.
1M³ = 35.315 Ft.³   1 Atm. = 1.013 Bar
1M³ = 264.2 Gal.(am.)   1 Bar =14.5 P.S.I.
1M³/hr = 0.588 C.F.M   1 m. Bar = 0.0145 P.S.I.
1 GaL.(am.) = 3.785 Lit.
1 m. Bar = 0.4019 In. H2O
1 G.P.M.  X 0.2271 = 1 M³/hr   1 m. Bar = 0.0295 In.Hg

آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت    تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات  فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد.   با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شرکت هانیول

تجهیزات کنترل و اندازه گیری دما

تجهیزات کنترل و اندازه گیری فشار

تجهیزات کنترل و اندازه گیری رطوب

تجهیزات کنترل و اندازه گیری دبی و جریان سیالات

تجهیزات کنترل و اندازه گیری سطح مایعات

رله ها، فوتوسل ها، کنترلهای دود

تجهیزات کنترل و اندازه گیری بخار

تجهیزات کنترل و اندازه گیری گاز

تجهیزات کنترل و اندازه گیری هوا


شرکت زیمنس

تجهیزات کنترل و اندازه گیری دما

تجهیزات کنترل و اندازه گیری فشار

تجهیزات کنترل و اندازه گیری رطوب

تجهیزات کنترل و اندازه گیری دبی و جریان سیالات

تجهیزات کنترل و اندازه گیری سطح مایعات

رله ها، فوتوسل ها، کنترلهای دود

تجهیزات کنترل و اندازه گیری بخار

تجهیزات کنترل و اندازه گیری گاز

تجهیزات کنترل و اندازه گیری هوا


شرکت

تجهیزات کنترل و اندازه گیری دما

تجهیزات کنترل و اندازه گیری فشار

تجهیزات کنترل و اندازه گیری رطوب

تجهیزات کنترل و اندازه گیری دبی و جریان سیالات

تجهیزات کنترل و اندازه گیری سطح مایعات

رله ها، فوتوسل ها، کنترلهای دود

تجهیزات کنترل و اندازه گیری بخار

تجهیزات کنترل و اندازه گیری گاز

تجهیزات کنترل و اندازه گیری هوا

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:52  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع هواساز

نواع هوا ساز

s28- Air Handling units 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
 

1 K.Cal. = 4 B.T.U.

  1M³/hr = 0.588 C.F.M
Kw X 860 = KCal.   1M³ = 35.315 Ft.³
12000 B.T.U. = 1Ton of Ref.   1M/S = 196.85 Ft./min.

1 Bar = 14.504 P.S.I.


1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr
1 Atm. = 14.7 P.S.I.   1 Gal. (am.)= 3.785 Lit.

آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت     تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات  فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد.    با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شرکت ساراول

هواسازهای تک منطقه ای با کویل گرمایی

هواسازهای تک منطقه ای با کویل سرمایی

هواسازهای تک منطقه ای با کویل گرمایی و سرمایی

هواسازهای چند منطقه ای با کویل گرمایی

هواسازهای چند منطقه ای با کویل سرمایی

هواسازهای چند منطقه ای با کویل گرمایی و سرمایی


شرکت تهویه

هواسازهای تک منطقه ای با کویل گرمایی

هواسازهای تک منطقه ای با کویل سرمایی

هواسازهای تک منطقه ای با کویل گرمایی و سرمایی

هواسازهای چند منطقه ای با کویل گرمایی

هواسازهای چند منطقه ای با کویل سرمایی

هواسازهای چند منطقه ای با کویل گرمایی و سرمایی


شرکت عمران تهويه

هواسازهای تک منطقه ای با کویل گرمایی

هواسازهای تک منطقه ای با کویل سرمایی

هواسازهای تک منطقه ای با کویل گرمایی و سرمایی

هواسازهای چند منطقه ای با کویل گرمایی

هواسازهای چند منطقه ای با کویل سرمایی

هواسازهای چند منطقه ای با کویل گرمایی و سرمایی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:51  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع کندانسورهای هوایی و کندانسینگ یونیت

انواع كندانسور هوایی و کندانسینگ یونیت 

s27- Condensers

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:

1 K.Cal. = 4 B.T.U.

  1M³/hr = 0.588 C.F.M
Kw X 860 = KCal.   1M³ = 35.315 Ft.³
12000 B.T.U. = 1Ton of Ref.   1M/S = 196.85 Ft./min.

1 Bar = 14.504 P.S.I.


1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr
1 Atm. = 14.7 P.S.I.   1 Gal. (am.)= 3.785 Lit.

آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت     تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات  فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد.   با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شرکت ساراول

کندانسورهاي هوايي

کندانسینگ یونیتها


شرکت سرماآفرین

کندانسورهاي هوايي

کندانسینگ یونیتها


شرکت  سبلان تهويه

کندانسورهاي هوايي

کندانسینگ یونیتها

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:50  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع چیلرهای جذبی

انواع چيلر جذبی ( ابزوربشن )

s26- Absorption Chillers 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.
1Ton of Ref.=12000 B.T.U. = 3.516 Kw
1 ˚C = 1.8 ˚F   ˚F= 9/5 ˚C + 32

1 K.Cal. = 4 B.T.U.

  1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr
Kw X 860 = KCal.   1 Gal. (am.)= 3.785 Lit.
1 H.P. (Boiler) = 9.806 Kw.   1 Atm. = 14.7 P.S.I.
آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت     تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات  فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد.    با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شركت گرماده -روبر ايتاليا
(بدون قيمت)

چيلرهاي گرمايشي گازسوز 

چيلر هاي سرمایشي گازسوز

چيلرهاي گرمايشي و سرمايشي  گازسوز 


شرکت یورک

چيلرهاي جذبي دایرکت فایر

چيلرهاي جذبي سینگل افکت

چيلرهاي جذبي دبل افکت


شرکت پرتوآبگردان

چيلرهاي جذبي دایرکت فایر

چيلرهاي جذبي سینگل افکت

چيلرهاي جذبي دبل افکت

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:48  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع چیلرهای هوایی- تراکمی

انواع چيلر هوایی - تراكمی ( بدون کندانسور )

www.damatajhiz.com

s25- Air Cooled Chillers

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
 
1Ton of Ref.=12000 B.T.U. = 3.516 Kw

1 K.Cal. = 4 B.T.U.

  1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr
Kw X 860 = KCal.   1 Gal. (am.)= 3.785 Lit.
1 ˚C = 1.8 ˚F   ˚F= 9/5 ˚C + 32


شرکت سرماآفرین
(بدون قيمت)

چیلرهای هوایی تراکمي با دو ، سه و يا چهار کمپرسور رفت و برگشتي


شرکت تهویه
(بدون قيمت)

چیلرهای هوایی تراکمي با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتي


شرکت  ساراول
(بدون قيمت)

چيلرهاي هوايي تراکمي با يک کمپرسور رفت و برگشي

چيلرهاي هوايي تراکمي با دو کمپرسور رفت و برگشتي
چيلرهاي هوايي تراکمي با سه کمپرسور رفت و برگشتي
چيلرهاي هوايي تراکمي با چهار کمپرسور رفت و برگشتي
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:46  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع چیلرهای تبریدی- تراکمی

انواع چيلر آبی - تراكمی

s24- Water Cooled Chillers

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
 1- نصب فلو سوئيچ در مسير آب خروجي از کندانسور چيلر به برج خنک کن بمنظور خاموش شدن اتوماتيک چيلر در زمان قطع عملکرد پمپهای آب برج ضروري است.
2-جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.
1Ton of Ref.=12000 B.T.U. = 3.516 Kw

1 K.Cal. = 4 B.T.U.

  1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr
Kw X 860 = KCal.   1 Gal. (am.)= 3.785 Lit.
1 ˚C = 1.8 ˚F   ˚F= 9/5 ˚C + 32

آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت     تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات  فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد.    با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شرکت تهویه
(بدون قيمت)

چيلرهاي آبي تراکمي با دو يا چهار کمپرسور رفت و برگشتي

اطلاعات بيشتر(لینک)


شرکت  پارس تكنيك
(بدون قيمت)

چيلرهاي آبي تراکمي با يک کمپرسور رفت و برگشتي

اطلاعات بيشتر(لینک)


شرکت سرما آفرين
(بدون قيمت)

چيلرهاي آبي تراکمي با دو ،سه و چهار کمپرسور رفت و برگشتی

اطلاعات بيشتر(لینک)


شرکت ساران
(بدون قيمت)

چيلرهاي آبي تراکمي با دو ،سه و چهار کمپرسور رفت و برگشتی

 

 

 

 


شرکت ساراول
(بدون قيمت)

چيلرهاي آبي تراکمي با يک کمپرسور رفت و برگشي

چيلرهاي آبي تراکمي با دو کمپرسور رفت و برگشتي
چيلرهاي آبي تراکمي با سه کمپرسور رفت و برگشتي
چيلرهاي آبي تراکمي با چهار کمپرسور رفت و برگشتي
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:45  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع برج های خنک کننده

انواع برج خنك كننده

s23- Cooling Towers 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
 1-لازم است در مسير آب برگشت از برج خنک کن تا کلکتور پمپهای برج يک ترموستات با امکان فرمان قطع و وصل به موتور فن برج برای مواقعي که هوا معتدل تر است مثل ابتدا و انتهای فصل گرما نصب گردد.
2-جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.

1 K.Cal. = 4 B.T.U.

  1M³/hr = 0.588 C.F.M
Kw X 860 = KCal.   1M³ = 35.315 Ft.³
12000 B.T.U. = 1Ton of Ref.   1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr

1 Bar = 14.504 P.S.I.


1 Gal. (am.)= 3.785 Lit.


شرکت پرتو آبگردان
(بدون قيمت)

برجهاي خنک کننده فايبر گلاس - (کانترفلو)

اطلاعات بيشتر(لینک)


شرکت تهويه
(بدون قيمت)

برجهاي خنک کننده فلزی کراس فلو با فن آکسيال

برجهاي خنک کننده فلزی کانترفلو با فن سانتريفوژ


شرکت ساراول
(بدون قيمت)

برجهای خنک کننده کانتر فلو - فلزی - فن سانتريفيوژ
اطلاعات بيشتر(لینک)


شرکت ساحل سرما
(بدون قيمت)

برجهاي خنک کننده فايبر گلاس - (کانترفلو)
       


شرکت ساران
(بدون قيمت)

برجهای خنک کننده گالوانيزه
برجهاي خنک کننده فايبر گلاس
برجهای خنک کننده کراس فلو - فلزی و مکعبي
برجهای خنک کننده کراس فلو - فلزی - ذوزنقه ای


شرکت صافیاد
(بدون قيمت)

برجهای خنک کننده کانتر فلو - فايبر گلاس
برجهای خنک کننده گالوانيزه
برجهای خنک کننده کراس فلو - فلزی و مکعبي
برجهای خنک کننده کراس فلو - فلزی - ذوزنقه ای
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:43  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع زنت

انواع زنت

s22- Zents

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:

1-زنت(Zent) دستگاهي است كه در تابستان هواي بيرون را گرفته و از لابه لاي پوشالهاي مرطوب عبور ميدهد و پس از خنك شدن (مانند كولر آبي ) توسط كانالهاي اجرا شده به فضاهاي داخلي ساختمان منتقل مي نماييد و در زمستانها هواي داخل ساختمان را گرفته و از لابه لاي كويل هاي آبگرم بالاي دستگاه عبور داده و هواي گرم را به فضاهاي داخلي ساختمان منتقل مينمايد.

2- محل نصب اين دستگاه در داخل ساختمان در فضايي كوچك كه داراي پنجره ايي مناسب و قابل بسته شدن (در زمستان) با هواي آزاد داشته باشد، مي باشد.

3- لوله هاي ارتباطي اين دستگاه با سيستم تاسيسات ساختمان عبارت است از : يك جفت لوله رفت و برگشت آبگرم ديگ شوفاژ و يك انشعاب آب سرد مصرفي از سيستم آب مصرفي و همچنين يك كانال توزيع هوا كه معمولا از بالاي دستگاه تا فضاهاي داخلي ساختمان ادامه دارد.
4-جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.

1 K.Cal. = 4 B.T.U.

  1M³/hr = 0.588 C.F.M

1 Bar = 14.504 P.S.I.

  1M³ = 35.315 Ft.³
1 Atm. = 14.7 P.S.I.   1M/S = 196.85 Ft./min.

آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت     تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات  فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد.    با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شرکت صافیاد
(بدون قيمت)

زنتهاي آپارتماني

زنتهای صنعتي


شرکت  عمران تهويه

زنتهای آپارتمانی

زنتهای صنعتی


شرکت  سبلان تهويه

زنتهای آپارتمانی

زنتهای صنعتی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:41  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع ایرواشر

انواع ايرواشر

s21- Air Washers 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:

1 K.Cal. = 4 B.T.U.

  1M³/hr = 0.588 C.F.M
Kw X 860 = KCal.   1M³ = 35.315 Ft.³
12000 B.T.U. = 1Ton of Ref.   1M/S = 196.85 Ft./min.

1 Bar = 14.504 P.S.I.


1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr
1 Atm. = 14.7 P.S.I.   1 Gal. (am.)= 3.785 Lit.

آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت     تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات  فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد.    با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شرکت داتیس کار

ايرواشرهای تک بانکه با کويل گرمايي

ايرواشرهای دو بانک

ايرواشرهای دو بانکه با کويل گرمايي


شرکت ساراول

ايرواشرهای تک بانکه

ايرواشرهای تک بانکه با کويل گرمايي

ايرواشرهای دو بانکه

ايرواشرهای دو بانکه با کويل گرمايي


شرکت يكتا تهويه اروند

ايرواشرهای تک بانکه

ايرواشرهای تک بانکه با کويل گرمايي

ايرواشرهای دو بانکه

ايرواشرهای دو بانکه با کويل گرمايي


شرکت عمران تهويه

ايرواشرهای تک بانکه

ايرواشرهای تک بانکه با کويل گرمايي

ايرواشرهای دو بانکه

ايرواشرهای دو بانکه با کويل گرمايي

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:40  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع کولر گازی و اسپلیت

 
انواع کولرگازی و اسپلیت یونیت

s20- Split & Window Type Air Conditioners 

توضیحات عمومی و تبدیل واحدها:
1- قبل از انتخاب هر کدام از مدلهای کولرهای گازی یا اسپیلت یونیتهای زیر آمپر برق مصرفی آنرا با آمپر کنتور برق ساختمان خود مقایسه فرمائید.
2- برای انتخاب دستگاه پس از اندازه گیری ابعاد فضای داخلی و محل نصب با کار شناسان ما مشورت فرمائید.
3-در محلهایی كه سقف یا دیوار ه های طرفین آن در معرض تابش خورشید قرار دارند، دستگاه با ظرفیت سرمایش بیشتر نیاز خواهد بود .
4- در  نظر گرفتن محلی برای تخلیه آب لوله تقطیر اسپیلتها الزامی است.
5- در اسپیلت هایی كه نصب آنها رایگان است هزینه های حمل ، پایه و جوشكاری با خریدار است.
6- حداكثر طول لوله های رابط(مسی) بین پانل داخلی تا پنل بیرونی برای اسپلیتها حدود 14 متر می باشد.
7- جهت مشاهده مشخصات فنی و قیمتها، روی هر یك از انواع محصولات زیر كلیك فرمائید.

12000 B.T.U. = 1Ton of Ref.


1 K.Cal. = 4 B.T.U.

مرکز پخش و فروشگاه تخصصی انواع دستگاههای گرمایش و سرمایش


TOSHIBA

کولرهای گازی پنجره ای

اسپیلت یونیت های تک پانل دیواری

اسپیلت یونیت های دو پانل دیواری

اسپیلت یونیت های کاست سقفی


SAMSUNG

کولرهای گازی پنجره ای

اسپیلت یونیتهای تک پانل دیواری

اسپیلت یونیت های ایستاده زمینی

اطلاعات بیشتر(لینک)(1)

اطلاعات بیشتر(لینک)(2)


CHIGO

اسپیلت یونیت های تک پانل دیواری
اسپیلت یونیت های چند پانل دیواری
اسپیلت یونیت های ایستاده زمینی
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:39  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع کولرآبی

انواع كولر آبی

s19- Water Coolers 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
1- در کانالهايي که بيشتر از 2 متر از طول مسير آنها در معرض تابش نور خورشيد قرار مي گيرند، نصب عايقهاي حرارتي پشت فويل دار ، دورتا دور کانال الزامی است.
2- لازم است کانال کشي بر اساس نقشه محاسباتي مهندسين تاسيسات و بر مبناي جداول داكتيلاتور و استانداردهاي كانال كشي انجام پذيرد.

3-مقدار هوادهي و خنكي ايجادشده توسط كولرهاي آبي بستگي به رعايت اصول مهندسي كانال كشي كولرداردهمچنين توجه به توضيحات ارائه شده درزيرجدول مشخصات فني هريك ازانواع كولرهاكارسازمي باشد.

4-جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.
1M/S = 196.85 Ft./min.   1 Atm. = 14.7 P.S.I.
1M³ = 35.315 Ft.³   1 m. Bar = 0.4019 In. H2O
1M³/hr = 0.588 C.F.M
1 m. Bar = 0.0295 In.Hg

مرکز پخش و فروشگاه تخصصی انواع دستگاههای گرمایش و سرمایش


شرکت آبسال

کولرهاي آبي (با پوشال)
کولرهاي آبي (با پوشال)و هوادهی از بالا

کولر آبي متحرک (با پوشال)


شرکت انرژی

کولرهاي آبي با پد سلولزی
اطلاعات بيشتر(لینک)


شرکت سپهر الکتریک

کولرهاي آبي (با پوشال)

کولر آبي پرتابل پیشرفته

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:38  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع پکیج های گرمایشی و سرمایشی

انواع پكيج گرمايشی و سرمايشی

s18- Heating & Cooling Packages 


توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
1-جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.

1 K.Cal. = 4 B.T.U.

  1M³/hr = 0.588 C.F.M
Kw X 860 = KCal.   1M³ = 35.315 Ft.³
12000 B.T.U. = 1Ton of Ref.   1M/S = 196.85 Ft./min.

1 Bar = 14.504 P.S.I.


1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr
1 Atm. = 14.7 P.S.I.   1 Gal. (am.)= 3.785 Lit.

آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت     تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات  فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد.    با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شرکت اخگر
(بدون قيمت)

پكيجهاي سرمايشي وگرمايشي


شرکت تهويه سپهر

پکيجهای سرمایش تبخیری با کویل آبگرم


شرکت آروکا

پکيجهای سرمایش تبخیری با کویل آبگرم

پکيجهای سرمایش تراکمی با کویل آبگرم

پکيجهای سرمایش تراکمی با گرمایش برقی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:36  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع هیتره( کوره هوای گرم)

انواع هيتر ( کوره هوای گرم )

s17- Heaters & Warm Air Furnace

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
 
1-  استفاده از هیترهای تابشي (تشعشعی) برای گرمایش در سطح محل مورد نظر ، در سالن های وسیع و حتي فضاهای باز مناسبترين انتخاب مي باشد.
2- هيترهای تابشي که در ارتفاع 4 تا 12 متری سطح زمين (بر اساس ظرفيت) نصب مي شوند ، بدون نياز به گرمايش هوای محيط ، سطح مورد نظر را گرم نموده و موجب صرفه جويي فراوان در مصرف گاز مي گردند.
3-  ارزش حرارتي هر متر مکعب گاز طبيعي معادل9500Kcl مي باشد
4-  ارزش حرارتي هر ليتر گازوئيل تقريبا معادل8800Kcl مي باشد. 
5-جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.

1 K.Cal. = 4 B.T.U.


1 Atm. = 14.7 P.S.I.

1 Gal .(am.) = 3.785 Lit.


1 M³ = 35.15 Ft.³

1 M³ / hr. = 0.588 Ft³ / min


1 M/ S = 196.85 Ft./ minشرکت انرژی

بخاری های کارگاهي

هيترهاي نفت سوز

هيترها و کوره ها ي هواي گرم گازوئيل سوز
هيترها و کوره هاي هواي گرم گاز سوز

هيترهاي تابشي (گاز سوز)


شرکت اخگر

هيترها و کوره های هوای گرم گاز سوز و گازوئيل سوز


شرکت گرماتاب
(بدون قيمت)

هيترهاي تابشي گاز سوز

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:34  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع یونیت هیتر

انواع يونيت هيتر

s16- Unit Heaters 

 توضيحات عمومي و تبديل واحدها:

1- لوله ورودی آب گرم به پایین دستگاه ولوله ورودی بخار ( در یونیت هیترهای بخار )به بالای دستگاه متصل می شود.

2- نصب شیر هوا گیری اتوماتیک در مسیر آب برگشت برای یونیت هیترهای آب گرم الزامی است.

3- محل نصب شیر هوا گیری در یونیت هیترهای آب گرم روی لوله خروجی آب و درخارج از دستگاه میباشد.

4- در صورت نیاز به محاسبه دبی آب گرم ، ظرفیت یونیت هیتر آب گرم را (BTU) بر عدد 10،000 تقسیم نموده تا مقدار G.P.M آب گرم بدست آید.

5-جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.

1 K.Cal. = 4 B.T.U.


1 M/ S = 196.85 Ft./ min

1 Atm. = 14.7 P.S.I.


1 Ft./ min = 0.0051 M/S

1 M³ / hr. = 0.588 Ft³ / min


1 M³ = 35.15 Ft.³


شرکت ساراول
(بدون قيمت)

يونيت هيتر آب گرم دیواری با کویل دو ردیفه

يونيت هيتر آب گرم دیواری با کویل سه ردیفه
يونيت هيتر بخار دیواری با کویل دو ردیفه
يونيت هيتر بخار دیواری با کویل سه ردیفه


شرکت هیدروترم (هوارام)

يونيت هيتر آب گرم دیواری با کویل دو ردیفه و موتور تک دور

يونيت هيتر آب گرم دیواری با کویل دو ردیفه و موتور دو دور

يونيت هيتر بخار دیواری با کویل دو ردیفه
اطلاعات بيشتر(لینک)


شرکت سبلان تهويه
(بدون قيمت)

يونيت هيتر آب گرم دیواری

يونيت هيتر بخار دیواری
       


شرکت ساران
(بدون قيمت)

يونيت هيتر آب گرم دیواری

يونيت هيتر بخار دیواری


شرکت هواساز
(بدون قيمت)

يونيت هيتر آب گرم دیواری با کویل سه ردیفه و دور موتور 900

يونيت هيتر آب گرم دیواری با کویل سه ردیفه و دور موتور 1400

يونيت هيتر بخار دیواری با کویل سه ردیفه و دور موتور 900

يونيت هيتر بخار دیواری با کویل سه ردیفه و دور موتور 1400

 
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:32  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع فن کویل

انواع فن کويل

s15- fan coils

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
1-معمولا قطر لوله های رفت و برگشت (انشعاب) برای فن کویلهای 200 سایز 2/1 اینچ و برای فن کویل های 300 و 400 سایز 4/3 اینچ و برای فن کویل های 600 و 800 و 1000 سایز 1 اینچ و برای فن کویل های 1200 و کانالی های تا 1800، 4/11 اینچ در نظر گرفته می شود.
2- نصب فن كويل بجاي رادياتور فقط در صورتي ميسر است كه لوله هاي مربوطه از كف واحد خارج شده باشند نه از ديوارپشت.
3- قبل از سفارش فن كويلهاي مورد نياز چپ يا راست بودن محل اتصال لوله هاي موجود به دستگاه را مشخص فرماييد .
4-جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.
1 K.Cal. = 4 B.T.U.
12000 B.T.U. = 1Ton of Ref.


شرکت تهویه
(بدون قيمت)

فن کويلهاي زميني مورب زن

فن کويلهاي زميني بالازن

فن کويلهاي زميني توکار با نما

فن کويلهاي زميني توکار بدون نما
فن کويلهاي سقفي با کابين مورب زن
فن کويلهاي سقفي با کابينت
فن کويلهاي سقفي بدون کابينت با پلنيوم و فيلتر
فن کويلهاي سقفي بدون کابينت،پلنيوم و فيلتر
فن کويلهاي کانالي افقي توکار
فن کويلهاي کانالي افقي بيرون کار
فن کويلهاي کانالي افقي توکار بدون پلنيوم و فيلتر
فن کويلهاي کانالي ايستاده بيرون کار

اطلاعات بيشتر(لینک)


شرکت ساراول
(بدون قيمت)

فن کويلهاي زميني بالازن
فن کويلهاي زميني شيبدار بالازن
فن کويلهاي زميني روبرو زن
فن کويلهاي زميني توکار با نما
فن کويلهاي زميني بالازن کوتاه
فن کويلهاي سقفي با کابينت
فن کويلهاي سقفي بدون کابينت با پلنيوم و فيلتر
فن کويلهاي کانالي افقي بدون قاب
فن کويلهاي کانالي افقي با قاب
فن کويلهاي کانالي ايستاده رو کار

اطلاعات بيشتر(لینک)


شرکت سرماآفرین
(بدون قيمت)

فن کويلهاي زميني بالازن
فن کويلهاي زميني روبرو زن
فن کويلهاي سقفي با کابينت
فن کويلهاي سقفي بدون کابينت با پلنيوم و فيلتر
فن کويلهاي سقفي بدون کابينت،پلنيوم و فيلتر
فن کويلهاي کانالي افقي توکار
فن کويلهاي کانالي افقي بيرون کار

 

 

 

 

 

 

 

 


شرکت ساران
(بدون قيمت)

فن کويلهاي زميني مورب زن

فن کويلهاي کانالی افقي توکار با پلنيوم

فن کويلهاي سقفي با کابينت
فن کويلهاي سقفي بدون کابينت با پلنيوم و فيلتر
فن کويلهاي سقفي بدون کابينت بدون پلنيوم و فيلتر
فن کويلهاي کانالي افقي توکار بدون پلنيوم و فيلتر
فن کويلهاي کانالي افقي بيرون کار

اطلاعات بيشتر(لینک)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:31  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع پکیج

انواع پكيج  گرمايشی(شوفاژ ديواري)

s11- Heating Packages 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
 1- فشار آب شهر در محل نصب دستگاه پکیج می باید حد اقل 1 و حد اکثر 3.5 اتمسفر باشد.
 2- با توجه به هد پمپ سیر کولاتور در دستگاههای پکیج گرمایشی ، حد اکثر طول لوله کشی افقی آب برای شوفاژ ها حدود 35 متر می باشد.
 3- پس از در نظر گرفتن ابعاد محل نصب دستگاه و همچنين حجم فضای داخلي آپارتمان خود  مي توانيد برای انتخاب پکيج گرمايشي مناسب با کارشناسان ما مشورت فرمائيد.
4-جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.

1 K.Cal. = 4 B.T.U.

  Kw X 860 = KCal.

Atm.  1=ن10.33  متر ارتفاع ستون آب

  1M³ = 35.315 Ft.³
1 Bar = 14.504 P.S.I.   1 Gal. (am.)= 3.785 Lit.
1 Atm. = 14.7 P.S.I.
1 G.P.M. X 0.2271 = 1M³/hr

مرکز پخش و فروشگاه تخصصی انواع دستگاههای گرمایش و سرمایش


شاپه (chappee) فرانسه

پکيج گرمايشي گاز سوز ديواري

اطلاعات بيشتر(لینک)


شرکت جنرال         FERROLI

پکيج گرمايشي گاز سوز ديواري

اطلاعات بيشتر(لینک)


ARISTON

پکيج گرمايشي گاز سوز ديواري

اطلاعات بيشتر(لینک)


شرکت اخگر

پکيج گرمايشي گاز سوز ديواري

پکيج گرمايشي گاز سوز زميني

پکيج گرمايشي دوگانه سوز         ( زميني )


شرکت شوفاژ کار

پکيج گرمايشي گاز سوز زميني با مبدل مخزن دار کوئل مسي

پکيج گرمايشي گاز سوز زميني با مبدل صفحه ای

پکيج گرمايشي دوگانه سوز         ( زميني )


شرکت بوتان

پکيج گرمايشي گاز سوز ديواري

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:29  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع آبگرمکن

انواع آ بگر مكن

s10- Water Heaters 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
M² = 10.764 Ft.² Ft.² = 0.0929 M²
1 Kg. = 2.2 Lb. 1 Atm. = 14.7 P.S.I.
هر فوت از طول لوله 8/3 اينچ = 0.0982 Ft.²
1 Gal .(am.) = 3.785 Lit.
هر فوت از طول لوله 2/1 اينچ = 0.1309 Ft.²
1 M³ = 35.315 Ft.³

10.33 متر ارتفاع ستون آب

=1 Atm.
1 M³ = 264.2 Gal.(am.)
1 Kg./Cm² = 14.22 Lb./In² 1 G.P.M. X 0.2271 = 1 M³ /hr.
جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.شرکت بوتان

آب گرم کن هاي گازي ديواري


شرکت پلار سونيه دوال

آب گرم کن هاي گازي ديواري


شرکت


آب گرم کن های برقي ديواري

آب گرم کن های گازي ديواري

آب گرم کن های خورشيدي با مخزن آب گرم

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:27  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع مبدل های حرارتی

انواع مبدل حرارتی و برودتی

s9- Heat Exchangers 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
M² = 10.764 Ft.²   Ft.² = 0.0929 M²
1 Kg. = 2.2 Lb.   1 Atm. = 14.7 P.S.I.
هر فوت از طول لوله 8/3 اينچ = 0.0982 Ft.²
  1 Gal .(am.) = 3.785 Lit.
هر فوت از طول لوله 2/1 اينچ = 0.1309 Ft.²
  1 M³ = 35.315 Ft.³

10.33 متر ارتفاع ستون آب

=1 Atm.
  1 M³ = 264.2 Gal.(am.)
1 Kg./Cm² = 14.22 Lb./In²   1 G.P.M. X 0.2271 = 1 M³ /hr.

آيا مي دانيد برخي از توليدكنندگان ، استفاده كنندگان از سايتها را جدي نمي گيرند؟ ولي ... ، ولي شما هم مي توانيد جهت     تكميل حضور انواع تجهيزات در اين سايت مرجع تاسيساتي ، زحمت مذاكره با توليدكنندگان غائب را كشيده  ، ايشان را نسبت به اهميت ارائه مشخصات  فني محصولاتشان در اين مجموعه منحصر بفرد و پربيننده اينترنتي آگاه فرمائيد.    با ما تماس بگيريد:5 -77648503


شرکت حرارت گستر

مبدلهاي حرارتي آب با آب

مبدلهاي حرارتي بخار با آب

مبدلهاي حرارتي روغن با آب

مبدلهاي حرارتي هوا با آب

مبدلهاي حرارتي روغن با هوا


شرکت خانیران

مبدلهاي حرارتي آب با آب

مبدلهاي حرارتي بخار با آب

مبدلهاي حرارتي روغن با آب

مبدلهاي حرارتي هوا با آب

مبدلهاي حرارتي روغن با هوا


شرکت تهران مبدل

مبدلهاي حرارتي آب با آب

مبدلهاي حرارتي بخار با آب

مبدلهاي حرارتي روغن با آب

مبدلهاي حرارتي هوا با آب

مبدلهاي حرارتي روغن با هوا


شرکت آلفالاوال

مبدلهاي حرارتي آب با آب

مبدلهاي حرارتي بخار با آب

مبدلهاي حرارتي روغن با آب

مبدلهاي حرارتي هوا با آب

مبدلهاي حرارتي روغن با هوا

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:25  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع فیلتر شنی

انواع فيلتر شنی و کربنی

s8-Sand & carbon water Filters 

توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
  جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.
M² = 10.764 Ft.²   Ft.² = 0.0929 M²
1 Kg. = 2.2 Lb.   1 Atm. = 14.7 P.S.I.
هر فوت از طول لوله 8/3 اينچ = 0.0982 Ft.²
  1 Gal .(am.) = 3.785 Lit.
هر فوت از طول لوله 2/1 اينچ = 0.1309 Ft.²
  1 M³ = 35.315 Ft.³

10.33 متر ارتفاع ستون آب

=1 Atm.
  1 M³ = 264.2 Gal.(am.)
1 Kg./Cm² = 14.22 Lb./In²   1 G.P.M. X 0.2271 = 1 M³ /hr.


شرکت زلال ایران
(بدون قيمت)

فيلترهاي شني ايستاده

فيلترهاي شني افقي


شرکت تهران زيست
(بدون قيمت)

فيلترهاي شني ايستاده


شرکت صاف آب ايران
(بدون قيمت)

فيلترهاي شني ايستاده

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:24  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع سختی گیر

انواع سختی گير

s7-Water Softeners 

 
توضيحات عمومي و تبديل واحدها:
  جهت مشاهده مشخصات فني و قيمتها، روي هر يك از انواع محصولات زير كليك فرمائيد.
M² = 10.764 Ft.²   1 Gal .(am.) = 3.785 Lit.
1 Kg. = 2.2 Lb.   1 M³ = 35.315 Ft.³
1 G.P.M. X 0.2271 = 1 M³ /hr.   1 Kg./Cm² = 14.22 Lb./In²
1 grain = 0.0648 gr.   1 M³ = 264.2 Gal.(am.)
Ft.³ X 28.3 =Lit.    
 


شرکت حرارت گستر
(بدون قيمت)

سختی گیرهای رزینی با شیر نیمه اتوماتیک

اطلاعات بيشتر(لینک)


شرکت زلال ایران
(بدون قيمت)

سختي گيرهاي رزینی با شير نيمه اتوماتيک


شرکت پاكاب كنترل

رسوبــزدای الكترونيكی


شرکت صاف آب ایران

سختي گيرهاي رزینی با شير نيمه اتوماتيک

       


شرکت تهران زيست
(بدون قيمت)

سختي گيرهاي رزینی با شير نيمه اتوماتيک

 
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:20  توسط بهروز آقابیگی  | 

انواع و ابعاد استخر های شنا

انواع استخر های شنا

 

اطلاعات عمومي:

 شنا از جمله ورزشهاي مورد توجه همگان بوده و ماهيت آن به نحوي است که موجب ايجاد حالت استراحت در عضلات و مغز مي گردد.  آموزش شنا براي همه افراد در هر سني واجب به نظر مي رسد، زيرا به کمک آن انسان مي تواند در مواقع ضروري خود را از غرق شدن در آب نجات دهد.

هدف اصلي شنا، طي مسافتي در داخل آب است که بوسيله حرکت منظم دست و پا و بدن انجام مي شود و عمدتا" در استخرها و يا درياچه ها صورت مي گيرد. از شنا هاي تخصصي مي توان کرال سينه، کرال پشت ، شناي قورباغه و شناي پروانه را نام برد. کليه رشته هاي شنا در دو قسمت مردان و زنان به شرح زير انجام مي شود در مسابقات شناي آزاد قورباغه و پروانه، مسابقه با شيرجه شناگرشروع مي شود ليکن در مسابقات شناي کرال پشت ، شناگر ابتدا بايد در داخل آب قرار گيرد و سپس با شنيدن صداي استارت ، با فشار پاها به ديوار استخر مسابقه را آغاز نمايد. هر يک از فعاليتهاي مربوط به ورزشهاي آبي داخل استخر ، بر اساس ويژگيهاي خاص مستلزم مشخصات و ابعاد و اندازه هايي به شرح زير مي باشد :

 
- استخرهاي آموزشي خردسالان: اين استخرها داراي عمق حد اکثر 90 سانتيمتر ، عرض 7 متر و طول 6/16 يا 20 متر مي باشد. براي ورود به اين استخر پيش بيني پله با عرض حد اقل 7 متر براي کودکان مبتدي توصيه مي شود . ايجاد دو خط شنا در طول استخر با علايم راهنما کمک موثري در پيشرفت روند آموزشي خواهد داشت . همچنين پيش بيني حاشيه اي به عرض 2 متر با کف سازي مناسب و غير لغزنده در دور استخر امکان نرمش و آمادگي جسماني شناگران خردسال و همچنين آموزشهاي نظري براي آنها را فراهم خواهد ساخت. ضمنا" حاشيه استخر امکان کنترل و نظارت مربيان بر شناي خردسالان را در داخل آب تسهيل خواهد کرد.

 
- استخر شناي تفريحي: استخر تفريحي تابع ضوابط و معيار هاي خاصي بجز ميزان عمق آب مي باشد. از اين رو استخر هاي تفريحي در شکلهاي مختلف با تجهيزات وسايل تفريحي گوناگون طراحي و احداث مي شود . در چنين استخرهايي بخش بزرگي از سطح آب ( تا 80 درصد ) کمتر از 7/1 متر عمق دارد . ناحيه عميق در اين نوع استخرها مناسب نصب تخته هاي شيرجه کوتاه ( حد اکثر تا 1 متر ) و نصب وسايل بازي مانند انواع سرسره نصب موج افکن هاي مکانيکي و ورزش غواصي مي باشد. کف استخرهاي تفريحي بايد داراي شيب ملايم باشد و از 7 درصد تجاوز نکند.

پيش بيني سکويي به عرض حد اقل 2 متر در حاشيه استخر هاي سرپوشيده و 4 متر در حاشيه استخر هاي سر باز براي استراحت شناگران و نظارت ناجيان ضروري مي باشد.

 
- استخرهاي شناي حرفه اي و مسابقات: مقررات و ضوابط حاکم بر استخر هايي که براي انجام مسابقات در نظر گرفته مي شود به گونه اي است که استفاده از اين گونه استخر ها براي ساير ورزشهاي آبي کمتر امکان پذير است . با توجه به فواصل استاندارد و رسمي در مسابقات شنا  ، طول استخر بايد مضربي از 100 باشد که طول 50 متر براي برگزاري مسابقات ترجيح داده شده است .

استخر هاي مورد نياز براي مقاصد تمريني و يا انجام مسابقات غير رسمي ممکن است داراي طولي برابر با طول 33/33 متر ، 25 متر ، 20 متر و حتي 16 متر و دوسوم متر در نظر گرفته مي شود. عرض استخر هاي مسابقه با توجه به تعداد خطوط شنا تعيين مي شود. عرض خطوط شنا براي مسابقات داخلي 2 متر و براي مسابقات بين المللي تا 5/2 متر پيش بيني مي شود . خطوط شناي کناري با فاصله نيم متر از لبه استخر در نظر گرفته مي شود ، به گونه اي که براي يک استخر 6 خطي 13 متر مورد نياز است . استخر هاي کمتر از 6 خط براي مقاصد تمريني بکار مي رود و در اين نوع استخر ها فاصله خطوط شناي کناري از لبه استخر به 25 سانتيمتر کاهش مي يابد که در اين صورت استخر 4 خطي داراي 5/8 متر عرض و استخر 5 خطي داراي 5/10 متر عرض خواهد بود. استخرهاي ويژه مسابقات رسمي و بين المللي داراي 50 متر طول با 8 خط شنا هر يک به عرض 5/2 متر مي باشد که با احتساب دو فاصله نيم متري از لبه کناري استخر ، ابعاد کلي به 21 × 50 خواهد رسيد.عمق استخرهاي مسابقه در کمترين محل 3/1 و يا حد اقل 17/1 متر مي باشد . براي کارايي بيشتر استخر ، عمق 22/1 متر توصيه مي شود.

 
- استخرهاي چند منظوره : با در نظر گرفتن تمهيداتي در مقاطع استخر هاي مسابقه اي و تمريني امکان برگزاري ساير ورزشهاي آبي تا حدود زيادي فراهم مي شود . به گونه اي که رعايت عمق و شيب مجاز در کف استخر ها و بهره گيري از تقسيم کننده هاي شناور ، قابليت بسيار خوبي براي افزايش کارايي و تبديل آن به استخر هاي چند منظوره به وجود خواهد آمد.

 
- شناي گروهي و نمايشي: شناي گروهي که بصورت نمايشي برگزار مي شود يکي از رشته هاي نوين و موفق در ورزشهاي آبي است که طرفداران زيادي در بين جوانان دارد . اين ورزش دسته جمعي نياز به عمق حد اقل 7/2 متر و سطح آبي معادل 10 × 8 متر دارد که به تناسب افزايش تعداد شناگران، مساحت بيشتري مورد نياز خواهد بود. در بازيهاي المپيک ، نمايش اين رشته ورزشي در استخر هاي 50 متري برگزار مي گردد. بهترين محل براي تماشاي مسابقات و نمايش هاي آبي استفاده از طرفين استخر مي باشد . در استخر هاي روباز محل قرا گيري تماشاچيان بايد داراي سايه بان بوده يا در جهت مناسبي نسبت به نور خورشيد ساخته شود.

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۷ساعت 6:31  توسط بهروز آقابیگی  | 

حداکثر تعداد شناگران در استخرهای شنا

حداکثر ظرفيت ايمن شناگران:

 

يک شناگر برای استخرهای عمیق با عمق بیش از 1/5 متر هر 4 متر مربع  

يک شناگر برای استخرهای با عمق 1 تا 1/5 متر هر 2/7 متر مربع  

يک شناگر برای  استخرهای با عمق های کمتر از 1 متر  هر 2/2 متر مربع  

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:57  توسط بهروز آقابیگی  | 

روشهای گندزدایی آب

روش های گند زدایی آب

 

 

گند زدایی به روش گرمایی

 

این روش شاید نخستین روشی بود که بشر برای گند زدایی آب آشامیدنی از آن استفاده میکرد. اما به دلیل پرهزینه بودن ، در مقیاس انبوه امروزه متداول نیست؛ بلکه در موردهای ویژه و فوری و برای مقدارهای کم , این روش مناسبی است. زیرا باکتریها در درمای حدود 70 درجه سانتیگراد از بین می روند. از این رو، اگر آب به مدت 5 تا 20 دقیقه جوشانده شود گند زدایی میشود.

از این روش در ارودگاهها و نیز زمانی که سیستم تصفیه و توزیع آب شهری دچار اشکال شود ، در منزل ها برای ضد عفونی کردن آب آشامیدنی در کوتاه مدت استفاده میشود.

 

گندزدایی به روش شیمیایی:

 

الف) گند زدایی آب با استفاده از سولفات مس (2+)

 

از سولفات مس (2+)آبدار یا کات کبود برای جلوگیری از رشد جلبک ها هنگام ذخیره آب تصفیه شده منبع ها استفاده میشود. برای این منظور 2 گرم از این نمک را باید به هر  متر مکعب آب اضافه شود.

 

ب) گند زدایی با آب آهک

 

 های 9.5 تا 11 میتواند باکتریهای PHآهک به میزان 1 گرم در 10 لیتر آب در زمان 6 تا 24 ساعت در

بیماری زای موجود در آب را از بین ببرد. از این رو اگر ماده مناسب دیگری برای گند زدایی آب در دسترس نباشد به ویژه در اردوگاهها میتوان از آهک برای گند زدایی استفاده کرد.

و اما روشهای دیگر گند زدایی استفاده از ترکیبهای کلر و یا برم و یا استفاده از گاز اوزون و نقره و یا اشعه ماورای بنفش ( که خیلی کم قابل استفاده است)

 

آلومینیم

این یون در آبهای طبیعی وجود ندارد اما بر اثر مصرف سولفات آلومینیم در مرحله انعقاد در فرایند تصفیه آب ( به منظور ته نشین کردن ذره های معلق و کلوئیدی ) یا بر اثر استفاده از ظرفهای آلومینیمی در آشپزخانه و تاثیر مواد غذایی بر آلومینیم ، در آب آشامیدنی یا مواد غذایی وارد میشود و هیچ گونه اثر بدی در سلامتی انسان ، حیوان و آبزی نمی گذارد . اگر مقدار آن از 5 میلی گرم در لیتر بیشتر باشد ممکن است طعم آب آشامیدنی را تغییر دهد.

)Fe3+آهن(

چون فلز آهن ( به صورت فولاد) در ساخت لوله های انتقال وتوزیع  آب بکار میرود ، بخش عمده آهنی که در آبها وجود دارد ، بر اثر واکنش آهن با گازهای محلول در آب به ویژه گاز کلر و به صورت کلرید آهن (3+) ناشی میشود. بخش دیگر آن بر اثر نمکهای آهنی که برای انعقاد و ته نشین کردن مواد معلق و کلوئیدی در فرایند تصفیه آب بکار میرود ، در آب وارد میشود .البته برخی از باکتریها نیز ترکیبهای آهن دار در آب وارد میکنند.

وجود یونهای آهن در آب آشامیدنی ؛ هیچ دشواری بوجود نمی آورد و زیادی آن دفع می شود . افزون بر این در بیماری کم خونی ، بدن نیاز بیشتری به آهن دارد و آهن در تشکیل هموگلوبین خون که نقش اساسی در رساندن اکسیژن به خون و یاخته ها , دفع گاز دی اکسید کربن به وجود آمده از سوخت و ساز یاخته ها شرکت دارد.از این رو وجود آن به مقدار معین در آب ؛ لازمه تامین سلامتی و ادامه زندگی است . البته در برخی از صنایع مانند یخ سازی و کاغذ سازی و لباس شویی ، وجود ترکیبهای آهن سبب بوجود آمدن لکه های قهوه ای رنگی میشود که از اکسید شدن ترکیبات آهن در محیط قلیایی و تشکیل اکسید یا هیدروکسید آهن (3+) ناشی میشود.

)Ba2+باریم(

ترکیبهای باریم به مقدار جزئی در آبهای سطحی و زیر زمینی و مقدار بیشتر در برخی از آبهای معدنی طبیعی وجود دارد وبه صورت کلرید باریم در پسابهای صنعتی کارخانه ها تهیه ترکیبهای باریم وارد می شود. پس از نفوذ در منبع آب ، آنها را آلوده میکند و پس از وارد شدن در بدن ، رسوبهایی دربافتهای کبد ، طحال، رگ های خونی ، عصبی و قلب بوجود می آورد و سبب تحریک و انقباض ماهیچه های روده ، خونریزی دستگاه گوارش، گرفتگی رگ های قلب ، شدید شدن ضربان قلب و بروز بیماریهای قلبی میشود .

 

)Be2+برلیــــم(

ترکیبهای برلیم در آبهای طبیعی وجود ندارد . بیشتر از سوختهای فسیلی به وِیژه زغال سنگ ، پساب کارخانه ها ، تهیه این عنصر و ترکیب های آن در نیروگاههای اتمی و صنایع فضایی بوجود می آید و سپس وارد آب می شود. حد مجاز آن  در آب های آشامیدنی گزارش نشده است . مصرف آبی که دارای ترکیبهای برلیم است ، مسمومیت های شدید و مزمن و گاهی سرطان بوجود می آورد.

 

)Cu2+مس(

ترکیبهای مس در آبهای طبیعی به مقدار اندک وجود دارد و بیشتر بر اثر پسابهای کارخا نجات  استخراج مس و ترکیبهای آن , استفاده از لوله های مسی برای انتقال آب ؛ استفاده برخی از نمکهای مس مانند سولفات مس برای از بین بردن رشد جلبکها در مخزنهای ته نشینی در فرایند تصفیه آب و در استخرهای شنا و یا به عنوان آفت کش در کشاورزی در آبهای جاری راه پیدا میکند .

مقدار اضافی مس به طور عمده از بدن خارج میشود و یکی از عنصرهای ضروری برای تامین رشد است . به طوری که مقدار 1/. میلی گرم از آن در آبهای خوراکی برای بدن لازم است زیرا کاتیون مس در تشکیل هموگلوبین ، نقش کاتالیزگر را دارد . اما مقدار زیادی آن برای برخی از ماهیها مانند قزل آلا کشنده است . طعم و مزه آب را نامطبوع میسازدو سبب پیدایش لکه های سیاه روی لباسهای سفید ، موزاییک و ...میشود.

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:35  توسط بهروز آقابیگی  | 

مبانی کلر زنی و گندزدایی مخازن تعمیری و جدیدالاحداث

مباني كلرزني مخازن

براي حصول اطمينان از درستي كلرزني قواعد زير بايستي رعايت شود:

1 ـ آب مورد گندزدايي، صاف و بدون كدورت باشد.

2 ـ كلر مورد نياز آب مشخص گردد، نقطه شكست كلر و كلر باقي مانده آزاد حائز اهميت است.

3 ـ در هر حال زمان تماس حدود يك ساعت براي ازبين بردن زيستوارك‌هاي حساس در مقابل كلر منظور گردد.

4 ـ حداقل كلر باقيمانده پس از يك ساعت 0.5 ميلي گرم در ليتر پيشنهاد مي‌شود. اين مقدار در همه گيري‌هاي بيماري‌هاي روده تا 1 ميلي گرم در ليتر نيز توصيه شده است.

5 ـ مقدار كلر مورد نياز هر نوع آب برابر خواهد بود با مقدار كلري كه به آب اضافه مي‌شود تا پس از يك ساعت مقدار 0.5 ميلي گرم در ليتر كلر باقي مانده داشته باشد.

روش كلرزني

با توجه به حجم آب مورد گندزدايي و وسعت پروژه، روش كلرزني تعيين مي‌گردد. كلر ممكن است به يكي از اشكال زير در دسترس باشد:

الف) گازكلر Cl2

ب) كلرامين NH2 Cl و NHCl2

ج) پركلرين High Test Hypochlorit) H.T.H)

د) دي اكسيد كلر Clo2

كلر اولين ماده انتخابي در گندزدايي آب است زيرا ارزان، موثر و كاربرد آن بسيار ساده است. براي جلوگيري

از آثار سمي آن توسط دستگاه كلرزني به آب اضافه مي‌شود. تركيب آمونياكي كلر نيز براي گندزدايي آب به

كار مي‌رود ليكن اثر آن كندتر از اثر كلر است اين امر باعث محدوديت استفاده از آن شده است.

پركلرين يا H.T.H يا هيپوكلريت پر قدرت، يكي از تركيبات كلسيم است كه 70ـ60 درصد كلر دارد. محلول

ساخته شده از H.T.H و تركيبات ديگر كلردار براي گندزدايي آب بكار مي‌رود.

ـ پركلرين Ca(OCL)2 به صورت پودر يا كريستال ريز در بسته هايي با وزن مشخص تهيه و توزيع مي‌گردد.

ـ گرد سفيد كلر CaOCL2 كه كلر قابل استفاده آن 39ـ33.5% است.

ـ محلول هيپوكلريت سديم Naocl كه داراي 5ـ3 و 16ـ10 درصد وزني كلر قابل استفاده است.

به هر حال علي رغم تركيبات جانبي كلر با مواد آلي آب و خطرات احتمالي آن براي سلامت هنوز كلر به

عنوان يك ماده شيميايي گندزدا براي بهسازي آب آشاميدني مورد استفاده است.

 

 

  روش كلر زني مخازن آب

 

 كلرينه كردن آب مخازن:  ابتدا حجم مخزن را معين نموده، سپس به ازاي هر متر مكعب ( 1000ليتر ) آب از 3 تا 5 گرم پـــــــودرپركلرين استفاده مي شود. كلرينه كردن مخازن به روشهــاي دستي و مكانيكي انجام مي شود كه در روش دستي لازم است حتماً پس از اضافه كردن محلول كلر آب مخزن به هم زده شود. بعد از گذشت نيم ساعت در صورت مناسب بودن نتيجه كلرسنجي آب قابل مصرف است قابل ذكر است كه نتيجه كلرسنجي در كليه ساعات شبانه روز و در نقاط مختلف شبكه لوله كشي بايد در حد مطلوب باشد . حد مطلوب  آخرين شير مصرفي شبكه 0.5 تا 1  PPM  (قسمت در ميليون ) 

 

طرز تهيه و استفاده از محلول کلر مادر

 

 از ترکيب سه قاشق مرباخوري- ( ۱۵ گرم )از پودر پرکلرين۷۰درصد در يک ليتر آب ، کلر مادر بدست مي آيد که بايد در يک بطري تيره رنگ يا پوشيده با کاغذ آلومينيوم نگهداري شود . ۳ تا ۷  قطره از اين محلول کلرمادر در يک ليتر آب بمدت ۳۰ دقيقه آنرا بهداشتي و قابل شرب مي نمايد .

 

 

نحوه گندزدايي مخازن تعمير شده و يا جديدالاحداث


طبق جدول زير مقدار كلر مورد لزوم محاسبه گردد.

 

حجم مخزن به متر مكعب

درصد خلوص كلر

كلر مورد مصرف به كيلو گرم

ساعت ماند كار

100

70

3/4

12

200

70

6/8

12


قبل از گند زدائي، جدار داخلي مخازن با برس سيمي تميز و شست وشو گردد و با توجه به حجم مخزن به ازاي هر متر مكعب 43 گرم پركلرين 70 درصد به صورت محلول آماده نمود. بعد از اين مرحله چندين بار با آب مخزن را شستشو مي دهيم .

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۷ساعت 5:27  توسط بهروز آقابیگی  | 

کلرزنی 6

- تجهيزات و اتصالات كلر زنهاي گازي

 

 10 - 1 - حتي الامكان لوله كشي كوتاه و داراي حداقل اتصالات باشد . 

 10 - 2 - لوله كشي از سيلندرها بطرف كلريناتور با شيب ملايمي ( جهت شيب بطرف سيلندر ) در نظر گرفته شود تا در صورت فرار كلر نوزاد مجددا به سيلندر بازگشت داده شود تا اختلالي در كلريناتور ايجاد ننمايد (Head Line)

 10 - 3 - براي آب بندي اتصالات از بكار بردن واشرهاي لاستيكي پرهيز شود بهتر است از فيبرهاي فشرده آزبست براي اين منظور استفاده گردد . 

 10 - 4 - جنس لوله كشي از سيلندر تا محل ورود آب بايد از لوله فشار قوي يا آلياژ مس ( يا استيل و يا نقره ) بوده بنحوي كه قابل انعطاف باشد . 

 10 - 5 - سيلندرهاي تك شير ( فاز گاز ) بايستي به صورت عمودي مورد استفاده قرار گيرند اما سيلندرهاي داراي دو شير در هر دو حالت مي‏تواند مورد استفاده قرار گيرد با توجه به جهت فلش يا علامت , گاز كلر يا كلر مايع مورد استفاده قرار گيرد. 

 10 - 6 - رد زمان تعويض سيلندر و قبل از برقراري جريان گاز كلر بهتر است لوله كشي و اتصالات با عبور دادن گاز نيتروژن از سيستم و كنترل نشت توسط كف صابون, از عدم وجود نشت اطمينان حاصل شود و پس از تخليه نيتروژن در آب , جريان گاز كلر برقرار گردد . 

 10 - 7 - قدرت بوستر پمپ انتخابي براي پمپ آب بايد 2/5 برابر فشار گاز كلر در نظر گرفته شود . 

 10 - 8 - نصب دو فيلتر يكي قبل از كلريناتور ( مانع ورود ناخالصي گاز كلر ) و يكي قبل از بوستر پمپ ( مانع ورود شن و ماسه و مواد معلق آب بدون ديفيوزر ) مناسب خواهد بود .

 10 - 9 - ديفيوزر ( پخشان ) بايد به نحوي در لوله آب يا كانال آب تعبيه گردد كه كاملا در آب غوطه ور باشد و امكان خروج راحت گاز كلر وجود داشته باشد . 

 10 - 10 - در زمان نصب انژكتور در مسير ورودي آب بايد اطمينان حاصل شود كه لوله كاملا در جاي خود قرار گرفته و امكان مكش هوا وجود ندارد . 

 10 - 11 - در صورت عدم وجود دبي سنج , آنالايزر و كلر باقي مانده در سيستم بهتر است سيلندرها بر روي باسكول قرار داده شوند تا اپراتور با محاسبه كاهش وزن سيلندر ميزان كلر تزريقي در آب را دقيقأ محاسبه نمايد . 

 10 - 12 - بمنظور افزايش ضريب اطمينان در بهره‏برداري از كلر زنهاي گازي , وجود مواد مناسب به شرح جدول شماره 1 توصيه مي‏گردد :

 

 

 


 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN

 

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

 

ISIRI NUMBER

 

5015

 

 

Code of practice:

The design of safety and hygene of chlorinating unit buildings drinking water purification

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 19:14  توسط بهروز آقابیگی  | 

کلرزنی 6

روشهاي تشخيص نشت گاز و مقابله با آن

 

 7 - 1 - تشخيص گاز كلر در هوا از طريق حس بويايي

 7 - 2 - تشخيص بوسيله معرفهاي شيميايي , عملي‏ترين روش استفاده از يك پارچه آغشته به آمونياك و قرار دادن آن سر يك چوب كه با آن محل نشت گاز كلر را در مسير اوليه و اتصالات مي‏توان پيدا كرد ( آمونياك در مقابل گاز كلر توليد دود سفيد رنگ مي‏كند )

 7 - 3 - استفاده از كاغذ آغشته به يدور پتاسيم و نشاسته . ( در صورت وجود كلر رنگ كاغذ آبي مي‏شود )

 7 - 4 - در صورت گاز كلر , اپراتور مجاز خواهد بود كه دوش آب را بر روي سيلندر باز نمايد , بدليل كاهش حرارت بدنه سيلندر گاز كمتري از آن خارج شود . 

 7 - 5 - ايجاد سيستم خودكار نشت ياب در واحد كلر زني و انبار و كنترل مداوم آن توسط اپراتور و انبار دار . 

 7 - 6 - در موقع بروز خطر نشت گاز , ضمن رعايت اصول موارد ايمني اوليه بايد به سازمان آتش نشاني اطلاع داده شود . 

 7 - 7 - در صورت نشت گاز كلر استفاده از حوضچه‏ها آب آهك براي خنثي سازي گاز كلر مناسب‏ترين اقدام است .

 7 - 8 - در صورت نشت گاز بايد براي دور كردن افراد از محل خطر با به صدا درآوردن زنگ خطر اقدام گردد . 

 7 - 9 - در صورت نشت مايع كلر , كپسول را به نحوي قرار دهيد كه كلر به صورت گاز كلر خارج شود در هر صورت هنگام خروج گاز مايع , از پاشيدن آب بر روي سيلندر جدا خودداري گردد . 

 7 - 10 - در زمان انجام تعميرات , سيستم كلر زني تمامأ از مدار خارج شود , سپس اقدام به تعمير گردد . 

 

اقدامات بهداشتي و امداد در هنگام بروز خطر نشت گاز

 

 8 - 1 - بدون استفاده از ماسك مخصوص گاز كلر از ناحيه‏اي كه آلودگي گاز وجود دارد عبور ننمائيد . 

 8 - 2 - براي دور شدن از محيط آلوده به گاز مبادرت به دويدن نكنيد , بلكه آهسته قدم برداريد در صورت نداشتن ماسك , دهان و بيني خود را با يك دستمال يا پارچه مرطوب بپوشانيد . 

 8 - 3 - در محيط آلوده به گاز خطرناك در جاي پست و گود قرار نگيريد . 

 8 - 4 - براي دور شدن از محيط آلوده به گاز خلاف مسير جريان باد حركت كنيد ( به عنوان مثال چنانچه باد از غرب به شرق مي‏باشد به طرف شمال يا جنوب حركت كنيد )

 8 - 5 - از محل آلوده به گاز دور شويد و قبل از اينكه راه طولاني طي كنيد در يك محل براي مدت كوتاهي استراحت كنيد . 

 8 - 6 - افراد مسموم شده از گاز را فورا از محل آلوده خارج كنيد . 

 8 - 7 - افراد مسموم شده از گاز را به اولين مركز پزشكي برسانيد . 

 8 - 8 - از تكان دادن فرد مسموم خودداري شود و سعي شود براي انتقال مسموم از برانكارد يا وسيله مشابه استفاده شود . 

 8 - 9 - براي خارج نمودن شخص آسيب ديده از محل آلوده بايستي از ماسك مخصوص گاز كلر استفاده شود . 

 8 - 10 - در صورت نبودن ماسك مخصوص , گذاشتن دستمال يا پارچه مرطوب روي دهان و بيني فرد آسيب ديده و امدادگر توصيه مي‏شود . 

 8 - 11 - فقط در موردي كه تنفس فرد مسموم قطع شده باشد , تنفس مصنوعي بدهيد . 

 8 - 12 - مسموم را طوري بخوابانيد كه قسمت فوقاني بدن ( سر و گردن ) به طرف بالا قرار گيرد . 

 8 - 13 - تا رسيدن پزشك مسموم را به حالت استراحت نگهداريد و از صحبت كردن با او خودداري گردد . 

 8 - 14 - روي بدن مسموم را بپوشانيد , زيرا خنك كردن بدن مسموم ممكن است باعث شدت مسموميت او شود . 

 8 - 15 - در صورتي كه فرد مسموم براي تنفس كردن مشكل دارد مي‏توان از كپسول اكسيژن با مصرف پزشكي استفاده كرد , در غير اين صورت از اين كار بايد جدا خودداري شود .

 8 - 16 - در صورت پاشيده شدن كلر مايع به سطح بدن , شستشوي محل آلوده شده با آب فراوان بسيار مفيد خواهد بود . 

 

تجهيزات و وسايل حفاظت فردي

 

 9 - 1 - باراني يا روپوش مخصوص گاز

 9 - 2 - دستكش از جنس مقاوم در برابر اسيد و آتش

 9 - 3 - كلاه ايمني از جنس مقاوم در برابر اسيد و آتش

 9 - 4 - ماسك تنفسي ( ماسك حذف كننده گازهاي خطرناك )

 9 - 5 - وسايل حفاظت فردي بايستي در يك ويترين مخصوص و در دسترس فوري قرار داده شود . 

 9 - 6 - براي نزديك شدن به سيلندر گاز داراي نشتي و يا محل آلوده به گاز كلر , افراد بايستي از دستگاه‏هاي تنفسي فشار مثبت استفاده نمايند . 

 

  

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 19:13  توسط بهروز آقابیگی  | 

کلرزنی 5

ضوابط حمل و نقل سيلندرهاي گاز كلر

 

 6 - 1 - براي حركت دادن سيلندرها و ديگر مخازن گاز كلر بايستي تجهيزات مناسب وجود داشته باشد . 

 6 - 2 - سيلندرهاي گاز كلر هنگام حمل بايستي به صورت عمودي بارگيري شوند و كاملا مهار شوند . 

 6 - 3 - براي بارگيري سيلندرهاي گاز كلر بايد از جرثقيل يا بالابرهاي مغناطيسي استفاده شود . 

 6 - 4 - در هنگام حمل و نقل بايد كلاهك محافظه شير تخليه بر روي آن قرار داده شود . 

 6 - 5 - براي بلند كردن سيلندر هرگز از كلاهك محافظ روي شير كپسول استفاده نگردد . 

 6 - 6 - ارابه دستي حمل سيلندرهاي كوچك بايستي مجهز به بست يا زنجير جهت مهار كردن سيلندر در جاي خود باشد و يا طراحي آن به گونه‏اي صورت پذيرد كه حمل اين مخازن و سيلندرها با ايمن انجام گيرد . 

 6 - 7 - از انداختن سيلندر از ارتفاع بر روي زمين و يا غلطاندن آن بر سطح زمين و ضربه زدن به آن جدا خودداري شود .

 6 - 8 - از قرار دادن سيلندرهاي گاز كلر پر در معرض تابش مستقيم آفتاب اكيدا خودداري شود . 

 6 - 9 - در محل بارگيري و تخليه سيلندرهاي گاز , پيش بيني حوضچه خنثي سازي ( حوضچه آب آهك ) پيش بيني گردد . 

 6 - 10 - ترجيحأ بارگيري و حمل و نقل سيلندرهاي گاز در ساعاتي از شبانه روز انجام گيرد كه رفت و آمد كمتر است . 

 6 - 11 - در مبداء و قبل از حمل سيلندرهاي گاز پر , از شيرهاي سيلندر بازديد كامل بعمل آيد .  

 6 - 12 - افرادي كه با حمل و نقل سيلندرهاي گاز سروكار دارند بايد آموزشهاي لازم در زمينه پيشگيري و مقابله با خطرات احتمالي را فرا گيرند . 

 6 - 13 - وسيله نقليه حمل كننده سيلندر بايد به وسايل هشدار دهنده مجهز بوده و داراي فلاشر و علامت حمل گاز خطرناك باشد . 

 6 - 14 - راننده وسيله نقليه و افراد همراه مي‏بايست ماسك ضد گاز كلر براي مواقع اضطراري در اختيار داشته باشند .

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 19:12  توسط بهروز آقابیگی  | 

کلرزنی 4

ضوابط نگهداري و انبار سيلندرهاي گاز كلر

 

 5 - 1 - مخازن بزرگ بايد روي پايه‏هاي محكم فولادي يا بتني قرار داده شود و مخازن با حجم معمولي روي سطح محكم و پايدار قرار داده شود . 

 5 - 2 - از فضاي زيرزمين يا زير همكف نبايستي براي انبار گاز كلر استفاده كرد . 

 5 - 3 - سيلندرها و ديگر ظروف گاز نبايستي در نزديكي آسانسورها يا سيستم‏هاي تهويه و ديگر بازشوها قرار گيرد تا از خطر نشست و پخش گاز به ساير قسمتهاي ساختمان جلوگيري شود . 

 5 - 4 - سيلندرها يا مخازني كه در محوطه باز انبار مي‏شوند بايستي بر روي كف بتوني يا مقاوم رد برابر حريق قرار گيرند .

 5 - 5 - چنانچه از سيلندرهاي گاز كلر در محل‏هاي دور بست و سرپوشيده نگهداري مي‏شود مي‏بايست حتمأ به سيستم اگزوز فن مثبت مجهز باشند . فاصله بين دو سيلندر در محل انبار محل 1 متر و حداقل 30 سانتيمتر باشد . 

 5 - 6 - مخازن يك تني گاز كلر بايستي مطابق دستور العمل سازنده انبار شوند . 

 5 - 7 - سيلندرهاي گاز كلر ترجيحأ به صورت عمومي انبار شوند . 

 5 - 8 - سيلندرها كمي بالاتر از سطح زمين قرار گيرند و براي جلوگيري از غلتيدن بايد آنها را مهار كرد . 

 5 - 9 - سيلندرهاي پر و خالي بايد جدا از هم نگهداري شوند و با برچسب پر و خالي مشخص گردند . 

 5 - 10 - سيلندرها و ديگر ظروف قابل حمل بايستي به نحوي انبار شوند كه به راحتي قابل دسترسي باشند . 

 5 - 11 - براي دسترسي آسان به سيلندرها بايد يك راه باز و بدون مانع با عرض حداقل يك متر براي دسترسي و بازرسي به هر نقطه از مخازن در انبار وجود داشته باشند . 

 5 - 12 - يك مسير با عرض حداقل يك متر از در ورودي تا محل استقرار سيلندرها وجود داشته باشد . 

 5 - 13 - براي هر سيلندر گاز , شناسنامه‏اي حاوي اطلاعات زير تهيه گردد :

 شماره سريال , نام ايستگاه , تاريخ رسوب زدايي , تاريخ تست فشار , تاريخ پر كردن سيلندر . 

 5 - 14 - در انبار سيلندر گاز , وسايل ايمني مناسب از قبيل كپسول آتش نشاني , ماسك , كپسول اكسيژن , زنگ خطر , دماسنج و تلفن در محل مناسب و در دسترس فوري قرار داده شود . 

 5 - 15 - مكان تخليه و بارگيري بايد مجهز به وسايل و تجهيزات ايمني باشد . 

 5 - 16 - نصب تجهيزات الكتريكي از قبيل وسايل اندازه‏گيري برقي , جعبه فيوز , كليدهاي برق و امثالهم در انبار و محل نگهداري سيلندرهاي گاز كلر ممنوع است . 

 5 - 17 - داخل انبار بايد همواره تميز , خنك و عاري از بخارات خورنده بوده و از تهويه مناسب برخوردار باشد . 

 5 - 18 - كنترل روزانه تجهيزات ايمني واحد كلر زني و انبار از قبيل ماسك , سيستم تهويه , زنگ خطر , دوش آب , چشم شوي , كپسول آتش نشاني و كپسول اكسيژن و اطمينان از صحت و كارايي آنها انجام گيرد . 

 5 - 19 - كنترل و اندازه‏گيري روزانه دماي انبار و واحد كلر زني ضروري است . 

 5 - 20 - ورود افراد متفرقه به انبار اكيدا ممنوع است . 

 5 - 21 - پوشش درهاي انبار بايد از جنس مقاوم در برابر آتش باشد . 

 5 - 22 - محوطه خارجي اطراف انبار بايستي عاري از گياه و علف‏هاي هرز خشك و يا ضايعات قابل اشتعال باشد . 

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 19:11  توسط بهروز آقابیگی  | 

کلرزنی 3

نكات ايمني سيلندرهاي گاز كلر

 

 4 - 1 - مخازن , سيلندرها و ديگر ظروف گاز كلر بايستي بر اساس مشخصات فني استانداردهاي بين المللي مانند DOT,ASME يا API طراحي و ساخته شوند . 

 4 - 2 - سيلندرهاي كلر بايستي مجزا از مواد شيميايي يا تركيباتي مانند آمونياك , اكسيژن , روغن و مواد شيميايي مورد استفاده در كشاورزي و هيدروكربنهاي گازي و مايع نگهداري شوند . 

 4 - 3 - شير سيلندرها , مخازن , ظروف گاز كلر در انبار بايستي داراي كلاهك ايمني مخصوص باشد و فقط هنگام استفاده مي‏بايست كلاهك باز شود . 

 4 - 4 - سيلندرها و ديگر مخازن گاز كلر بايستي از لحاظ خوردگي و نشت مورد بازديدهاي منظم و مستمر قرار گيرند .

 4 - 5 - در زمان اتصال يا باز كردن سيلندرها يا مخازن نبايستي كاركنان به تنهايي اقدام نمايند . 

 4 - 6 - سيلندرها و ديگر ظروف گاز كلر نبايستي به حالتي قرار گيرند كه خطر سقوط داشته باشند و يا خطر سقوط جسمي بر روي آنها وجود داشته باشد .

 4 - 7 - تجهيزات سيستم كلر زني در تمام اوقات بايستي از رطوبت عاري باشند . 

 4 - 8 - استفاده از گريسهاي معمولي براي روغن كاري قطعات كلر زني مجاز نمي‏باشد و بايستي از گريسهاي مقاوم در برابر كلر كه بنيان فلوئر يا كلرورفلوئر مناسب داشته باشد , استفاده گردد . 

 4 - 9 - آموزش افرادي كه در ارتباط با دريافت , انبار كردن يا استفاده از كلر و نگهداري آن مي‏باشند در زمينه مسايل بهداشت و ايمني كار با كلر و نحوه نصب , چگونگي كشف , رديابي نشت گاز , تعمير و نگهداري و چگونگي استفاده از وسايل ايمني و رعايت نكات بهداشتي ضروري است . 

 4 - 10 - اطمينان از قرارگيري كاركنان در مورد مطالب آموزش داده شده حاصل شود . 

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 19:10  توسط بهروز آقابیگی  | 

کلرزنی 2

اصول و ضوابط طراحي ايمني و بهداشت ساختمان واحد كلر زني و انبار سيلندر گاز

 

 3 - 1 - ساختمان واحد كلر زني بايستي مستقل از ديگر واحدها و ترجيحأ هم سطح زمين باشد . 

 3 - 2 - ابعاد اتاق استقرار سيلندرهاي آبي آماده مصرف حداقل 5*4*3 ( طول , عرض , ارتفاع ) متر باشد تا فضاي كافي براي اپراتور جهت انجام تعميرات يا تعويض سيلندر موجود باشد . 

 3 - 3 - پي ستونهاي استقرار سيلندرهاي گاز داراي استحكام كافي باشد . 

 3 - 4 - ديوارهاي جانبي اتاق استقرار سيلندرهاي گاز و اتاق كلر زني حداقل به ضخامت 40 سانتيمتر و مجهز به يك لايه عايق حرارتي با ضخامت حداقل 2/5 سانتيمتر گردد .

 3 - 5 - سقف اتاق استقرار سيلندرهاي آماده مصرف و اتاق كلر زني به صورت شيب دار اجرا شود تا آب باران و برف در آب رو به راحتي تخليه گردد , هدف از اين امر آن است كه هيچگونه رطوبتي بر روي كپسولهاي گاز كلر اثر گذار نباشد . 

 3 - 6 - سقف اتاقهاي استقرار سيلندرهاي گاز و كلر زني بايد داراي عايق حرارتي باشد . 

 3 - 7 - در سقف اتاق استقرار سيلندرهاي گاز آماده مصرف شبكه افشانك آب ( روش سقفي ) مناسب تعبيه شود تا در مواقع اضطراري ( نشت گاز ) به منظور شستشوي گاز عمل نمايد . 

 3 - 8 - مصالح ساختماني مورد استفاده براي پوشش ديوارها , كف و سقف اتاق استقرار سيلندرهاي آماده مصرف , كلر زني و انبار سيلندرهاي گاز مي‏بايست در برابر خردگي و آتش مقاوم باشد . 

 3 - 9 - در ورودي براي حمل سيلندر به داخل و خارج انبار مي‏تواند از نوع كشويي يا ريلي باشد ولي در خروج عادي و اضطراري كاركنان بايد از نوع لولايي و به طرف بيرون باز شود . 

 3 - 10 - سيستم جمع آوري و دفع فاضلاب واحد كلر زني براي مواقع اضطراري پيش بيني شود .

 3 - 11 - پيش بيني حوضچه آب آهك در حد اشباع و يا سود خارج از اطاق كلر زني با ابعاد حداقل 1/5*3*3 

 ( طول * عرض * عمق ) متر كه همواره بايد داراي آب آهك در حد اشباع باشد ( براي غوطه‏ور كردن دو سيلندر يك تني ) همچنين شير تخليه در پايين‏ترين نقطه حوضچه تعبيه گردد . 

 3 - 12 - محل انبار سيلندرهاي كلر بايد دور از محل رفت و آمد وسائط نقليه عمومي باشد . 

 3 - 13 - محل نگهداري و استقرار سيلندرهاي كلر بايستي دور از منابع توليد حرارت و تابش مستقيم نور خورشيد باشد . 

 3 - 14 - سيلندرهاي گاز دور از لوله‏هاي بخار آب , رادياتور , اجاق گاز و يا بويلرها نگهداري شوند . 

 3 - 15 - اتاق نگهداري سيلندرهاي كلر و واحد كلر زني بايد داراي ديوارهاي بدون درز و شكاف باشد تا امكان نشت احتمالي گاز به اتاقهاي ديگر وجود نداشته باشد . 

 3 - 16 - اتاق استقرار سيلندرهاي آماده مصرف و انبار بايد مجهز به جرثقيل سقفي از نوع هيدروليكي و الكتريكي چهار حالته باشد و تيري كه جرثقيل بر روي آن نصب مي‏گردد به گونه‏اي باشد كه سيلندرهاي اتاق استقرار سيلندرهاي آماده مصرف و انبار را پوشش دهد . ضمنأ اتصال بازوهاي جرثقيل به كمربند سيلندرها بايد به طور خودكار طراحي شود . 

 3 - 17 - دسته كنترل جرثقيل در خارج از اتاق استقرار سيلندرهاي آماده مصرف و انبار و در كنار حوضچه آب آهك و درون محفظه مناسب قرار گيرد ( طول كابل دسته كنترل به گونه‏اي انتخاب شود كه اپراتور قادر به كار كردن با آن از فاصله دور باشد )

 3 - 18 - حوضچه خنثي سازي ترجيحأ در مقابل اتاق استقرار سيلندرهاي آماده مصرف و در مجاورت انبار سيلندرها يا بين اتاق استقرار سيلندرهاي آماده مصرف و انبار سيلندرها طراحي و ساخته شود . 

 3 - 19 - كانالهاي تخليه هوا مجهز به فن مكنده در ارتفاع بيست سانتيمتري از كف اتاق استقرار سيلندرهاي آماده مصرف و اتاق كلر زني تعبيه شود و هواي خروجي مي‏بايست به حوضچه خنثي سازي هدايت و بعد از آن به هواي آزاد تخليه گردد . 

 3 - 20 - فن دمنده , هواي آزاد بايد نزديك به سقف اتاق استقرار سيلندرهاي آماده مصرف و اتاق كلر زني نصب گردد .

 3 - 21 - سيستم لوله كشي , ساده و داراي حداقل اتصالات و عايق در مقابل حرارت زياد باشد و هرگز از لوله كشي طويل استفاده نشود . 

 3 - 22 - تابلوي برق و كليد قطع و وصل ( تهويه و روشنايي ) اتاق استقرار سيلندرهاي آماده مصرف در خارج از آن نصب گردد . همچنين تجهيزات ايمني مناسب براي تابلوهاي برق شامل سيم ارت , كف پوش عايق , فيوز , كنتور فاز و . .. منظور گردد . 

 3 - 23 - نقشه استقرار واحد كلر زني سيلندرهاي يك تني در دو تيپ A و B ذيلا آمده شده است . 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 19:10  توسط بهروز آقابیگی  | 

کلرزنی

فضاهاي تشكيل دهنده واحد كلر زني گازي

 

 واحد كلر زني بخشي از سيستم تصفيه آب آشاميدني و بهداشتي است ( براي گندزدايي شيميايي آب ) كه شامل قسمتهاي زير مي‏باشد :

 2 - 1 - اتاق استقرار سيلندرهاي آماده مصرف

 2 - 2 - اتاق كلر زني

 2 - 3 - انبار نگهداري سيلندرهاي گاز كلر

 2 - 4 - اتاق فرمان و كنترل

 2 - 5 - حوضچه خنثي سازي

 2 - 6 - اتاق استقرار سيلندرهاي آماده مصرف

 به اتاقي مسقف و ايمن اتلاق مي‏گردد كه بر حسب مصرف آب مورد نياز , يك يا چند سيلندر يك تني يا با حجم كمتر بر روي حداقل دو واحد سكوي ويژه مستقر شده باشند . 

 2 - 7 - اتاق كلر زني

 به فضاي مسقف و ايمن در واحد كلر زني اتلاق مي‏گردد كه عمل تزريق گاز كلر به منظور گندزدايي و سالم سازي آب آشاميدني بوسيله دستگاههاي كلر زني خود كار و سيستمهاي كنترل و ايمني مربوط در اين اتاق انجام مي‏شود . 

 2 - 8 - انبار نگهداري سيلندرهاي گاز كلر

 به فضاي مسقف و ايمن در واحد كلر زني اتلاق مي‏شود كه سيلندرهاي گاز كلر اعم از خالي يا پر طبق ضوابط ايمني در آن نگهداري مي‏گردد . 

 2 - 9 - اتاق فرمان و كنترل

 فضاي مسقف و ايمن در واحد كلر زني است كه از طريق پنجره‏هاي شيشه‏اي بسته , مشرف به اتاق استقرار سيلندرها و اتاق كلر زني بوده و شخص يا اشخاص اداره كننده و ناظر واحد در آن مستقر مي‏باشند . 

 2 - 10 - حوضچه خنثي سازي

 حوضچه‏اي است كه نزديك اتاق كلر زني و انبار سيلندرهاي گاز كلر ساخته مي‏شود و همواره داراي آب آهك و يا سود در حد اشباع مي‏باشد تا در مواقع بروز نشت گاز با غوطه‏ور كردن سيلندر در آن موجب خنثي كردن گاز كلر نشتي از سيلندر گرديده و از آلوده شدن محيط كار و محيط زيست به گاز كلر جلوگيري بعمل آيد . 

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 19:9  توسط بهروز آقابیگی  | 

شرایط اقلیم شهرهای ایران 1

شرایط اقلیم شهرهای ایران  

استان

 

نام شهر

 

ارتفاع از سطح دریا 

 

 

 

 ( ft)

 

حداکثردرجه حرارت خشک در

 

تابستان

 

( f)

 

حداکثر مطلق درجه حرارت خشک

 

 

( f)

 

میانگین رطوبت نسبی در زمان حداکثر دما

 

 ( %)

 

دمای مرطوب طرح خارج  

 

 

( f)

 

آذربایجان غربی

 

ارومیه

 

 

4300

 

93.9

 

100.4

 

30

 

70.0

 

بوکان

 

 

4382

 

101.6

 

108.5

 

34

 

77.5

 

خوی

 

 

3794

 

97.7

 

107.6

 

32

 

73.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آذربایجان شرقی ( اردبیل)

 

آبی چای

 

 

4592

 

92.1

 

106.7

 

40

 

72.9

 

اردبیل

 

4428

 

 

83.1

 

102.2

 

71

 

75.6

 

بستان آباد

 

5642

 

 

92.3

 

97.7

 

40

 

73.0

 

پارس آباد

 

144

 

 

102.7

 

108.7

 

55

 

87.6

 

تبریز

 

4425

 

 

95.5

 

107.6

 

57

 

69.8

 

خسرو شهر

 

4450

 

99.9

 

104.0

 

36

 

77.0

 

خلخال

 

3575

 

 

92.8

 

108.5

 

32

 

70.0

 

گرمی

 

2296

 

 

92.3

 

97.7

 

53

 

77.9

 

مراغه

 

4654

 

 

98.6

 

108.5

 

39

 

77.4

 

مرند

 

1751

 

 

96.4

 

102.6

 

36

 

74.5

 

میانه

 

3608

 

 

102.6

 

110.3

 

48

 

84.6

 

اصفهان

 

اصفهان

 

5215

 

 

102.2

 

107.6

 

19

 

70.0

 

شهربابک

 

2788

 

107.6

 

116.6

 

24

 

75.2

 

کاشان

 

3132

 

 

110.7

 

118.4

 

20

 

75.9

 

گلپایگان

 

6560

 

 

95.5

 

100.4

 

27

 

69.8

 

ایلام

 

ایلام

 

4326

 

 

103.8

 

116.6

 

26

 

74.8

 

 

بوشهر

 

بندر

 

 

بوشهر

 

46

 

 

104.9

 

122.0

 

45

 

85.1

 

بندر دیر

 

39

 

 

111.7

 

121.1

 

55

 

95.4

 

 

 


+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 19:1  توسط بهروز آقابیگی  | 

چیلر های جذبی

چیلر ها ی جذبی :

 

 

 چیلر های  جذبی  دستگاه های  تبریدی هستند  که در آنها  به  جای انرژی الکتریکی از حرارت استفاده میشود و تفاوت

 

  سیکل جذبی و تراکمی در این است که در سیکل جذبی برای تولید اختلاف فشار از یک مولد به نام ژنراتورکه با حرارت  (بخار آب داغ آبگرم ) کار  می کند استفاده  می گردد ولی در سیکل تراکمی اختلاف فشار توسط کمپرسور ایجاد    می شود .

 

 

اجزای سیستم جذبی :

 

 

 1) مولد (generator)  2) کندانسور (condansor)

 

 

 3) اواپراتور ( evaporator) 3) جذب کننده ( absorber)

 

 

چیلرهای جذبی ( ابزوربشن ) در مدل های تک اثره (effect  (single دو اثره ( double effect) و گاز سوز شعله مستقیم direct fired)  ) تولید می شوند که به شرح زیر می باشد :

 

 

 

 

سیکل جذبی چیلر های تک اثره « single effect » :

 

 

 در ژنراتور مایع مبرد ( آب مقطر) توسط حرارت  سیا ل  ورودی  ( بخار آب داغ آب گرم )  از محلول لیتیم برماید جدا  شده و به دلیل پایین بودن نقطه جوش مبرد نسبت به محلول ، مایع مبرد تبخیر شده و از محلول جدا می شود و به صورت بخار پر فشار با دمای 200F وارد کندانسور می شود و پس از تبدیل شدن به مایع و عبور از شیر انبساط با دمای 40 F با فشار پایین وارد اواپراتور می گردد و در اواپراتور با جذب گرمای نهان سیال موجب سرد شدن آن شده و دمای سیال را از   55 F به 45F   می رساند و  مایع  مبرد در  انتهای  اواپراتور  جمع  شده و بوسیله  پمپ  مبرد،  مایع مبرد  توسط  افشا نک ها بر روی  لوله های  اواپراتور پا شیده می شود تا تمامی مایع مبرد ورودی از کندانسور که در اواپراتور تبخیر نشده بود به همراه مبرد های جمع شده در انتهای اواپراتور مجددا سیکل تبخیر را طی کند و به علت   بالا بودن  فشار بخار تبخیر نسبت به  ابزوربر  از  مسیری  وارد ابزوربر شده و در ابزوربر بخار مبرد از مجاورت آب برج خنک کننده که موجب توان جذب می شود با ما ده جاذب تشکیل محلول رقیقی را داده و توسط   (Solution poump) از ابزوربر خارج و پس از عبور از Heat exchanger       برای تغلیظ و جدا سازی  بخار  آب  از ماده   جاذب  وارد  ژنراتور  می گردد  .در  ژنراتور  محلول رقیق  توسط افشا نک ها  بر روی  لوله های ناقل حرارت ( بخار آب داغ آب گرم ) پاشیده شده و پس از تاثیر از گرمای سیال مجاز آب از آن جدا شده و بخار آب حاصل از این فرایند از مسیر جداگانه ای به کندانسور می رود تا پس از تقطیر برای تکرار  سیکل به  اواپراتور  باز گردد و محلول  غلیظ  لیتیم بروماید  نیز از مسیر دیگری بعد از عبور از  heat exchanger  وارد ابزوربر  شده و سیکل تکرار  می شود .  (این سیکل برای چیلر های تک اثره می باشد).

 

 

معیارانتخاب چیلرهای تک اثره،دو مرحله ای ( دو اثره ) و شعله مستقیم:

 

 

چیلر های تک اثره ( single effect ) که این چیلر ها با فشار بخا ر 1bar و دمای اشباع بخار 120C  کار می کنند و میزان بخار مورد نیاز برای هر تن برودت  نیز   7.7 تا   kg/h8.5   متغیر  است دمای آب  ورودی  به  ابزوربر 30F   و دمای خروجی آب از کندانسور104 F  می باشد و دبی آب برج خنک کننده نیز به ازای هر تن برودت 4 GPM  در نظر گرفته می شود و چنانچه چیلر با ظرفیت کامل کار کند دمای آب ورودبه اواپراتور 12 C ( f    ) و دمای آب خروجی از اواپراتور7 C ( F   ) خواهد بود ضریب عملکرد C. O . P  در این چیلرها 0.64 می باشد - ظرفیت برج در این چیلرها بزرگتر از ظرفیت برج در چیلرهای دو اثره می باشد- استفاده از این چیلرها بعلت مصرف بخار با فشارBar 1 موجب بالاتر رفتن سایز لوله ها و سایر تجهیزات شده و حجم تاسیسات را افزایش میدهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چیلرهای تک اثره با مصرف آب داغ :

 

 

دمای آب ورودی به ژنراتور C  140 ( f 284) ودمای آب خروجی از آن C 110 ( F230) می باشد میزان آب داغ برای هر تن برودت GPM0.75 است  C .o .p  در این چیلرها 0.6 است .

 

 

  

 

Q =  500  GPM  * delta T = 500 * 0.75 * ( 284- 230 ) =20250 BTU/ H 

 

 

    12000

Cop= -----------= 0.6     

 20250

 

دمای  آب  ورودی  C 12 و دمای  آب  خروجی از اواپراتور  C 7 خواهد بود دمای آب خروجی از کندانسور  40 c       

 

- میزان دبی آب برج خنک کننده برای این چیلرها حدود Gpm 4.3 به ازای هر تن برودت است .

 چیلرهای تک اثره با مصرف آبگرم :

 


دمای آب ورودی به ژنراتور(C 88)یا (F 190.4) و دمای آب خروجی از ژنراتور 83 c)یا (F181.4) است میزان آبگرم مورد نیاز برای هر تن سرما در ژنراتور برابر است با:

 

 

 

 

Q = 500 GPM * delta T = 500 *3.74 * ( 190.4- 181.4 ) =16830 BTU/ H

 

 

 12000

Cop= -----------= 0.7 

  16830  

 

 

اگر چیلر در ظرفیت کامل کار کند دمای ورودی آب به اواپراتورC13 و دمای خروجی ازآنc 8 خواهد بود ودمای آب خروجی ازبرج خنک کننده C 31     و دمای آب خروجی از کندانسو رC  36    خواهد بود میزان دبی آب برج خنک کننده برای این چیلرها حدود Gpm  6.5 به ازای هر تن برودت است .

 

 

چیلر های دو اثره دو مرحله ای ( double effect):

 

*************************************

 

مزایا :

 

 1) استفاده از این چیلرها به علت داشتن ضریب عملکرد بالاتر است 

 

 2 ) نیاز به برج خنک کننده کوچکتری دارند

 

3 ) ضریب عملکرد در این چیلرها 1.2 می باشد .

 

4) در این چیلرها چون فشار نسبی بخار ورودی Bar 8 است سایز تجهیزات سیستم بخار کوچکتر شده و هزینه اولیه سیستم کاهش می یابد .

 

5) مصرف بخار در این چیلرها معادل نصف مصرف بخار در چیلرهای تک مرحله ای است .

 

 

توضیحا ت:

 

 

با فشار نسبی بخار Bar 8 و دمای اشباع بخارC 175   کار می کند و گرمای نهان تبخیر آب در آن Btu/lb 872.5 است و بنابر این با فرض اینکه آب با درجه حرارت C10( F  50) به بخار C 100 (F 212 ) تبدیل شود می توان نوشت:

 

 گرمای مورد نیاز جهت تبخیر آب برابر است با  :                                                    1( 212-50 ) +872.5 = 1034.5 Btu/h  

 

گرمای لازم جهت تولید هر تن برودت در  ژنراتور


 4.4* 2.2* 1034.5= 10014 Btu/h 

 

بنابر این ضریب عملکرد این چیلرها برابر است با =

 

 12000 

Cop= -----------=1.2  

       10014           

 

 چنانچه  چیلرهای  دو مرحله ای با  ظرفیت  کامل  کار کنند  دمای آب ورودی از اواپراتور C 12 و دمای آب خروجی از اواپراتور  C 7 خواهد بود و شرایط دمای آب خروجیاز برج خنک کننده و ورودی به ابزوربرC 32   و دمای آب خروجی از کندانسورC 37.5    خواهد بود و میزان دبی آب برج خنک کننده برای این چیلرها  Gpm 4.4 به ازای هر تن برودتی است و تفاوت ظاهری چیلرهای دو مرحله ای ( double   effect با مدلهای تک مرحله ای  (effect  (singleدر تعداد ژنراتور و مبدل آنها است  چیلرهای دو مرحله ای دارای دو ژنراتور اولیه و ثانویه هستند که ژنراتور اولیه ( High stage generator ) با دمای بالاتر و ژنراتور ثانویه با دمای پایینتر (  stage generator Low  کار میکند و دارای دو مبدل:

 مبدل دمای بالا( High stage heat exchanger ) برای ژنراتور اولیه و مبدل دمای پایین (   (Low stage heat exchanger  برای ژنراتور ثانویه می باشد .

 

 

شرح عملکرد چیلر های دو اثره دو مرحله ای ( double effect):

*********************************************

 

چیلرهای دو مرحله ای دارای دو ژنراتور اولیه و ثانویه هستند که درژنراتور اولیه یا ژنراتور دمای بالا (High stage generator )

 مایع مبرد ( آب مقطر ) از محلول لیتیم بروماید پس از تماس با لوله های سیال ناقل حرارت ( بخار با دمای C175 ) با فشارBar 8 بعلت پایین بودن نقطه جوش مبرد نسبت به محلول مایع مبرد تبخیر شده و از محلول جدا میگردد و بصورت بخار پر فشار با دمای  F 200  توسط لوله ای وارد ژنراتور ثانویه یا ژنراتور دمای پایین میگردد . دراین فرآیند لوله بخارپرفشار بعد از عبور از داخل محلول لیتیم بروماید که در اینجا حکم همان سیال ناقل حرارت ( لوله بخار ) را دارد موجب تبخیر مایع مبرد داخل محلول را شده و پس از دفع گرما وارد کندانسور شده و تبدیل به مایع می گردد و توسط شیر انبساط با دمایF  با فشار پایین وارد اواپراتور میگردد.40 در اواپراتور با جذب گرمای نهان سیا ل موجب سرد شدن آن شده و دمای سیا ل را ازF 55 به F  45 میرساند و مایع مبرد در انتهای اواپراتور جمع شده و بوسیله پمپ مبرد Refrigerant pump  مایع مبرد توسط افشانکها مجددا" وارد اواپراتور شده و بر روی لوله های اواپراتور پاشیده می شود تا تمامی مایع مبرد ورودی از کندانسور به اواپراتور که

تبخیر نشده بود به همراه مبردهای جمع شده در انتهای اواپراتور مجددا" سیکل تبخیر را طی کند و بخار تبخیر حاصل شده بعلت فشار بالاتر نسبت به فشار بخار داخل ابزوربربخار مبرد در مجاورت آب برج خنک کننده که موجب افزایش توان جذب است با ماده جاذب تشکیل محلول رقیقی را داده و توسط solution pump بعد از عبور از مبدل دمای پایین به داخل ژنراتور دمای پایین پمپ شده و پس از عبور از مبدل دمای بالا به ژنراتور دمای بالا پمپ می شود و در ژنراتور دمای بالا محلول رقیق توسط افشانکها بر روی لوله ناقل حرارت پاشیده و پس از تاثیر از گرمای سیال مرحله جداسازی و تبخیر مبرد از محلول شروع شده و سیکل مجددا" تکرار می شود . محلول غلیظ داخل ژنراتور دمای بالا بعد ازعبور از مبدل دمای بالا با محلول غلیظ خروجی از ژنراتور دمای پایین وارد ابزوربر می شود و سیکل تکرار می شود.

 

 

چیلر های گاز سوز شعله مستقیم  (direct fired) :

***********************************

 

در این سیستم دیگر نیازی به دیگ بخار و ایستگاه های تقلیل فشار و یا مخزن و پمپ کندانس و دی اریتور نیست این چیلرها دارای دو سیکل گرمایی و سرمایی هستند که سیکل سرمایی آنها شبیه سیکل چیلر های دو اثره است با این تفاوت که حرارت مورد نیاز ژنراتور دمای بالا توسط یک مشعل تامین میشود . در این سیکل دمای آب ورودی به اواپراتو ر C 12 و دمای آب خروجی C  7 و دمای آب ورودی به برج خنک کننده C 32 و دمای آب خروجی  C 37.5 است و دبی آب برج خنک کننده

 

Gpm 4.4 به ازای هر تن برودتی است و دبی آبسرد Gpm2.4 میباشد.

 

در سیکل گرمایی اواپراتور در حکم  کندانسور عمل  میکند و نیازی  به برج خنک کننده و ابزوربر در سیکل گرمایی ندارد . دمای آب ورودی سیکل گرمایی C56 و دمای آبگرم خروجی از آن C 60 است .

 

میزان گرمای لازم برای تولید یک تن برودتی در این چیلر ها Btu/h  10600 است و بنابر این ضریب عملکرد این چیلرها

 

  12000

      Cop= -------------  =1.13  

  10600 

 

در سیکل گرمایی میزان دبی آبگرم از رابطه زیر بدست می آید:  


 

 Btu/h  

  Gpm=--------

   530

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 18:59  توسط بهروز آقابیگی  | 

کولر- زنت - ایرواشر

سرمایش تبخیری:

 

سرمایش تبخیری ، آسایش کامل را که هدف سیستم های تهویه مطبوع است در اختیا ر نمی گذارد ولی در

 

مناطقی که دارای آب و هوای گرم و خشک هستند میتواند آسایش نسبی را با هزینه ای نسبتا" کم فراهم کند .

 

در سرمایش تبخیری هوا از طریق تماس مستقیم با آب خنک می شود یعنی آب هنگام تماس با هوا گرمای

 

هوا را میگیرد و به بخا ر تبدیل می شود و هوا نیز که بخشی از گرمایش را از دست داده خنک می شود

 

ولی رطوبت آن افزایش می یابد .

 

انواع سیستمهای تبخیری :  1- کولر آبی 2 – زنت  3 - ایرواشر 

 

محاسبه ظرفیت کولر آبی طبق روش تجربی ASHRAE   :(روش اول )

************************************************** 

 

الف ) ابتدا درجه حرارت هوای خشک و مرطوب ( شرایط اقلیم ) آن منطقه را از جدول  بدست می آوریم

 

ب ) عدد های بدست آمده را از هم کم می کنیم و بر عدد 10 تقسیم می کنیم .

 

ج ) حجم فضای مورد تهویه ( زیر بنای مفید ساختمان ) را بر حسب متر مکعب بدست می آوریم و از جدول

 

تبدیل واحد ها آنرا به فوت مکعب تبدیل می کنیم و سپس آنرا بر عدد بدست آمده ردیف ( ب ) تقسیم می کنیم .

 

حاصل ظرفیت کولر آبی بر حسب فوت مکعب بر دقیقه ( CFM  ) خواهد بود .

 

مثال : ظرفیت کولر آبی برای یک ساختمان 200 متری در تهران را بدست آورید :

 

درجه حرارت هوای خشک تهران = 105 درجه فارنهایت

 

درجه دمای مرطوب تهران  = 77 درجه فارنهایت

 

زیر بنای مفید ساختمان ( بجز سرویس های بهداشتی و حمام و بالکن ) = 190 متر مربع

 

ارتفاع کف اتاق ها تا سقف = 8/2 متر

 

Cfm ) (فوت مکعب بر دقیقه = 35.3* ( زیر بنای مفید ساختمان بر حسب متر مکعب ) V=

    77 -105   DB- WB

 8/2 = --------------- = K= -----------------

    10   10

   

3 

  18779.6 ft *2/8* 35.3 =  190

 

     

18779.6 V

Airflow = ---------- = ------------- = 6707 cfm

2/8  K

 

 

 

محاسبه ظرفیت کولر آبی ( روش دوم ) :

**************************

 V * ACH

 ACH= 20

 Airflow = ------------------

                          60

     حجم فضا بر حسب فوت مکعبV=

 

 

 

 

محاسبه ظرفیت کولر آبی ( روش سوم ) :

**************************

 3

جم فضا برحسب فوت مکعب ft   

Cfm= ----------------------------------------

دفعات تعویض هوا در دقیقه ( 3 ) 

 

 

 

ردیف

منطقه

نوع ساختمان

دفعات تعویض هوا در دقیقه

1

سردسیر

خصوصی

3

عمومی

2.5

2

معتدل

خصوصی

2.5

عمومی

2

3

گرمسیر

خصوصی

2

عمومی

1.5

 

 

نکته 1 : در سیستم تبخیری دمای خروجی از کولر معمولا" 7 تا 10 درجه فارنهایت  بالاتر از دمای

 

مرطوب آن منطقه است پس =  f 10 تا  Tout= TWB+ 7 

 

 

 نکته 2 : مقدار cfm  متناسب با شرایط اقلیم هر منطقه متفاوت است.

 

 

نکته 3 : سرعت هوا روی پوشال کولرهای آبی حدود 100 – 250 فوت در دقیقه در نظر گرفته میشود 

 

 

نکته 4 :افت فشار به جهت وجود پوشالها 0.1 اینچ آب است .

 

 

نکته 5: راندمان کولر های آبی 80% است.

 

 

نکته 6 : افزایش دمای مرطوب موجب افزایش مصرف آب کولر می شود.

 


+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 18:56  توسط بهروز آقابیگی  | 

تبدیل واحدها 4

دبي جرمي و دبي حجمي


 

متر مکعب در ساعت M3/H

4.403 گالن در دقيقه GAL/MIN  آمريکايي

متر مکعب در ساعت M3/H

3.666 گالن در دقيقه GAL/MIN  انگليسي

متر مکعب در ساعت M3/H

0.5886 فوت مکعب در دقيقه CFM

گالن در دقيقه GAL/MIN  آمريکايي

0.227 متر مکعب در ساعت M3/H

گالن در دقيقه GAL/MIN  انگليسي

0.273 متر مکعب در ساعت M3/H

گالن در دقيقه GAL/MIN

0.133 فوت مکعب در دقيقه CFM

گالن در دقيقه GAL/MIN

37.484 ليتر در دقيقه L/MIN

فوت مکعب در دقيقه CFM

7.48 گالن در دقيقه GPM

فوت مکعب در دقيقه CFM

0.472 ليتر در ثانيه L/S

فوت مکعب در دقيقه CFM

28.32 ليتر در دقيقه L/MIN

کيلوگرم بر ساعت KG/H

0.0367 پوند بر دقيقه LB/MIN

پوند بر دقيقه LB/MIN

27.216 کيلوگرم بر ساعت KG/H

ليتر در دقيقه L/MIN

0.035 فوت مکعب در دقيقه CFM

ليتر در دقيقه L/MIN

0.264 گالن در دقيقه GPM

نيوتن N

0.2248 پوند نيرو LBF

پوند نيرو LBF

4.448 نيوتن N

کيلو پن  کيلوگرم نيرو  KP

9.81 نيوتن N

 

سرعت


 

فوت در ثانيه FPS

60 فوت در دقيقه FPM

مايل در ساعت MI/H

88 فوت در دقيقه FPM

فوت در دقيقه FPM

0.00508 متر در ثانيه M/S

مايل در ساعت MI/H

1.609 کيلومتر در ساعت KM/H

 

چگالي


 

پوند بر فوت مکعب  LB/FT3 

16.02 کيلوگرم بر متر مکعب  KG/M3 

کيلوگرم بر ليتر  KG/L

62.43 پوند بر فوت مکعب  LB/FT3 

کيلوگرم بر متر مکعب  KG/M3 

0.0624 پوند بر فوت مکعب  LB/FT3 

 

محتوي بر اساس وزن


 

گرم بر کيلوگرم G/KG

7.0 گرم بر پوند GR/LB

گرم بر پوند GR/LB

0.143 گرم بر کيلوگرم G/KG

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هشتم شهریور ۱۳۸۷ساعت 18:55  توسط بهروز آقابیگی  | 

مطالب قدیمی‌تر